Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Arkivbild.

Bild: Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Regeringen vill göra upp om ett socialt Europa

En av de största skiljelinjerna i svensk EU-politik har sedan regeringsskiftet varit det som kallas den sociala dimensionen. I dag kom de slutliga EU-förslagen.

En av de största skiljelinjerna i svensk EU-politik har sedan regeringsskiftet varit det som kallas den sociala dimensionen. För regeringen och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har det varit en prioriterad fråga. På onsdagen presenterades det som kommissionen hoppas ge högsta sociala toppbetyg till unionen.

– Det här är ett avgörande ögonblick för denna kommission och än viktigare för Europa. Detta är vad folk förväntar sig [av EU], sade sysselsättningskommissionär, den belgiska kristdemokraten Marianne Thyssen.

Den sociala pelaren föreslås innehålla 20 principer och rättigheter som ska fungera som inspiration för medlemsländerna och se till att välfärdsfrågor och sysselsättning får en mer framträdande roll på EU-nivå. En rad lagstiftande och icke-lagstiftande förslag kommer att presenteras för att principerna ska kunna följas.

De svenska oppositionspartierna är mycket kritiska till en social pelare. Till Europaportalen har både Anna Kinberg Batra och Annie Lööf avvisat idéen med att det riskerar att flytta makt till Bryssel.

Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) hoppas att riksdagen ska kunna nå enighet i frågan sedan det slutliga förslaget är presenterat.

– Jag kommer att lyssna på oppositionen. Som jag har förstått har det funnits en rädsla bland partierna att det ska komma förslag om ny överstatlighet men nu gör det inte det. Så då hoppas jag att det finns utrymme för en dialog, säger Ylva Johansson vid en pressträff på onsdagen.

Hon försvarar den sociala pelaren med att det är viktigt att minska fattigdomen i EU och få fart på tillväxten, någon som hon menar kan öka efterfrågan på svenska varor i övriga EU.

– Jag tror att det finns ett gemensamt svenskt intresse här. Minskad fattigdom och ökad tillväxt i Europa är ett svenskt intresse, säger Ylva Johansson.

Bland de 20 delarna finns punkter om minimiinkomst, jämställdhet i arbetslivet, rätt till sjukvård och social trygghet.

Framstegen ska mätas

Kommissionen har även inrättat en social resultattavla där medlemsländerna rankas inom tolv områden i syfte att följa utvecklingen på det sociala området. Resultaten ska tas med när EU-kommissionen varje år granskar det ekonomiska läget i medlemsländerna och utfärdar rekommendationer på åtgärder.

Innan årsskiftet hoppas kommissionen att EU-parlamentet och ministerrådet kan enas om den sociala pelaren. Det informella EU-toppmötet i Göteborg i november är enligt kommissionen ett viktigt steg på vägen.

Medvetna om svårigheter

Både Thyssen och Jourová medger att det kan komma att bli svårt att driva genom alla förslag, i vissa medlemsländer är motståndet hårdnackat. Sociala frågor ligger i dag till allra största del på medlemslandsnivå.

– Vi har mycket kommunicerande att göra framöver för att förklara de ekonomiska argumenten, sade Jourová.