Svenskar tappar tro på rättsväsendets oberoende

Under det senaste året har Sverige haft den näst största minskningen i EU av förtroendet för rättsväsendets oberoende.

EU-kommissionen har åter tagit tempen på medlemsländernas rättsväsen och bland annat frågat medborgarna hur de ser på förtroendet till oberoende hos landets domstolar och domare.  

I fjol var det förtroendet bland svenskarna det tredje högsta i EU. I året har Sverige halkat ned till en sjunde plats med den näst största försämringen i EU.

Svenskarna pekar ut politikers och statens inblandning och påtryckning som den främsta orsaken till att rättsväsendets oberoende påverkas.

Sverige hör till en grupp om nio EU-länder där förtroendet minskat under det senaste året.

– [Det] visar att det fortfarande återstår utmaningar när det gäller rättsväsendets oberoende, sade EU:s justitiekommissionär, den tjeckiska liberalen Věra Jourová, som står bakom rapporten.

För EU som helhet har dock förtroendet ökat. Störst förtroende har man i Danmark och Finland.

Kritik mot Polen och Ungern

Jourová uttryckte även oro för situationen för rättsväsendet i två EU-länder – Polen och Ungern. Hon beklagar att Polen inte skickat in några uppgifter till Bryssel och att hon inte fått någon förklaring till detta.

– Vi är även oroliga för oberoendet i rättsväsendet i Ungern. Det är hög tid att diskutera detta nu. Vi ser mycket oroande trender i dessa länder, sade Jourová som tillade att läget i Ungern ska diskuteras vid kommissionärsmötet på onsdag och att hon hoppades att övriga medlemsländer ”så snart som möjligt” ska öka pressen på den polska regeringen som kommissionen anser underminerar landets författningsdomstol.

Hon menade att fria val som i Polen och Ungern inte är någon garanti för en liberal utveckling utan att det är domstolsväsendets oberoende som måste vara detta.

– Jag understryker hur viktigt ett oberoende rättsväsende är medlemsländerna, sade Věra Jourová.