Kristdemokraternas EU-parlamentariker Lars Adaktusson vi se mer arbete mot korruption i Kosovo. Arkivbild.

Bild: EPP-gruppen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Upp till bevis för Kosovo

Kosovo måste göra mer för att bekämpa den utbredda korruptionen för att ha möjlighet att gå med i EU. Det skriver EU-parlamentariker Lars Adaktusson (KD).

Som kristdemokratiska EPP:s talesperson för frågor rörande EU:s integration av Kosovo genomförde jag den gångna veckan ett besök i huvudstaden Pristina. Geopolitiskt är utvecklingen i Kosovo, liksom i västra Balkan överlag, en verklig nyckelfråga. Om inte EU lyckas knyta denna del av Europa närmare sig finns andra politiska krafter som står beredda att "hjälpa till" och därigenom stärka sitt inflytande i regionen.

Det handlar om Turkiet och Ryssland, men även Saudiarabien.

Med en muslimsk majoritetsbefolkning är Kosovo särskilt exponerat för de intressen som vill stärka islams inflytande i Europa. Samtidigt brottas vår världsdels yngsta nation med stora inhemska problem varav korruptionen är det allvarligaste. Att korruptionen är ett gift som fräter på framtidstro, förhindrar ekonomisk utveckling och cementerar fattigdom är uppenbart för alla som idag besöker Kosovo. Låt mig ge ett enkelt exempel.

En av studenterna på Pristinas universitet, Liridon Haziris, intervjuades nyligen av tidningen Prishtina Insight. I intervjun förklarade Haziris att han bestämde sig för att lämna Kosovo i samma stund som det stod klart att han nekades fortsatta studier till följd av att han inte hade de politiska kontakter som behövdes.

”Om jag har tur och kan kommer jag åka till Tyskland även om det definitivt inte var min ursprungsplan. Jag har alltid velat bidra till mitt land.”

Intervjun med toppstudenten som bestämde sig för att lämna landet är en historia av många om korruptionens effekter i Kosovo. Den lilla nationen, i akut behov av alla sina medborgares insatser, är oförmögen att motverka en förödande kompetensflykt eftersom samhällssystemet sedan länge bygger på fiffel, personliga kontakter och organiserad brottslighet.

Även om mycket lovvärt görs för att motverka denna utveckling tvingas jag konstatera att regeringen liksom de flesta parlamentsledamöter tycks leva i ett tillstånd av förnekelse. I den internationella sammanställningen Corruption Perception Index för 2016 återfinns Kosovo på plats 95, mellan Benin och Niger. Trots detta inser inte ansvariga beslutsfattare problemets omfattning.

Det övergripande politiska målet för Kosovo är att integreras i det europeiska samarbetet. En rad hinder, förutom korruption och organiserad brottslighet, finns på vägen dit. Ändå är jag övertygad om att många med mig och min partigrupp ser fram emot att välkomna Kosovo i EU den dag landet är redo. Förhoppningsvis kan vi inom kort ta ett viktigt steg i denna process genom att införa visumfrihet för kosovarer som vill besöka EU:s medlemsländer.

Några dagar efter publiceringen av intervjun med universitetsstudenten Liridon Haziris uttalade sig Kosovos premiärminister, Isa Mustafa. Han tog upp korruptionen i landet, framhöll att hans regering gjort vad som krävs när det gäller motåtgärder och slog fast att Kosovo därmed upfyller EU:s kriterier för visumliberalisering.

Efter ett stort antal möten med ledande politiska företrädare och civilsamhällets organisationer kan jag konstatera att premiärministerns bedömning inte överensstämmer med EU:s. För sitt lands och sin befolknings bästa är det hög tid att Kosovos ansvariga beslutsfattare slutar skönmåla och på allvar konfronterar det gissel som korruptionen är.

 

Lars Adaktusson (KD)

Europaparlamentariker