Yttre marknaden allt viktigare för EU-handeln

EU tappar i vikt för medlemsländernas varuhandel. Men unionen är fortfarande det mest betydelsefulla handelsområdet för nästan alla medlemsländer.

Under 2000-talet har EU-ländernas varuhandel med länder utanför unionen ökat mer än handeln dem emellan.

– Det är inte så konstigt. Under den här perioden har tillväxten i länder utanför EU varit betydligt starkare, säger Petter Stålenheim, ämnesråd på enheten för internationell handelsekonomi på Kommerskollegium – Sveriges myndighet för utrikeshandel.

Den starka tillväxten i länder som Kina, Brasilien, Indien och Sydkorea har gjort att dessa marknader blivit mer attraktiva för företag i EU. Samtidigt har dessa länder ökat sin export till EU.

– De producerar billigare och får då en större andel [av EU:s import], säger Stålenheim.

Det illustreras med all önskvärd tydlighet med det faktumet att Kina under 2000-talet har ersatt USA som den största exportören till EU. Även om USA har tappat är landet fortsatt den viktigaste exportmarknaden för europeiska företag följt av Kina och Schweiz.

Även för Sveriges varuhandel har USA minskat i betydelse. Tyskland och Norge är de viktigaste svenska exportmarknaderna medan Tyskland är den överlägset största exportören till Sverige.

Trots den större ökningen av handeln utanför unionen är EU-marknaden det viktigaste handelsområdet för import och export för den överväldigande majoriteten medlemsländer.

Sverige tillhör den grupp medlemsländer där handeln med övriga EU-länder spelar en relativt mindre roll än för andra. Trots det tar övriga medlemsländer emot nästan 60 procent av Sveriges varuexport. Störst är beroendet av EU i Slovakien och Tjeckien medan ett land som Storbritannien exporterar mindre än hälften av sina varor till andra EU-länder.