Ungerns konservative premiärminister Viktor Orbán. Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Europaparlamentet tar fram hårdhandskarna mot Ungern

EU-parlamentarikerna vill för första gången inleda ett artikel-7-förfarande mot ett medlemsland på grund av landets “kraftiga inskränkningar i demokratin”. Två svenskar röstade emot.

EU-parlamentet röstade på onsdagen med siffrorna 393 mot 221 och 64 som avstod för att inleda EU:s tuffaste åtgärd, den så kallade atombomben eller artikel 7, mot Ungern.

Bland de närvarande svenska EU-parlamentarikerna röstade alla förutom Sverigedemokraternas två ledamöter för texten.

Ledamöterna kritiserar landets nationalkonservativa regering för att bryta mot EU:s grundläggande värderingar.

”Europaparlamentet beklagar den utveckling i Ungern som har lett till kraftiga inskränkningar i rättsstaten, demokratin och de grundläggande rättigheterna under de senaste åren”, heter det i resolutionen.

EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (L) är glad över beslutet.

Annons

– Ungern är, precis som alla EU:s 28 medlemsländer, skyldigt att respektera de regler och avtal, som EU fattat beslut om. Medan EU-kommissionen och ministerrådet passivt tittar på när bland annat rättsstatens principer inskränks i Ungern är jag stolt över att Europaparlamentet tar ledningen och nu sätter igång ett artikel-7-förfarande, sade Wikström i ett uttalande efter omröstningen.

Onsdagens resolution kom till på initiativ av socialdemokratiska S&D, liberala Alde, vänsterpartistiska GUE/NGL och den gröna gruppen.

– Under sju år har [premiärminister Viktor] Orbán undergrävt demokratins grunder i Ungern och attackerat de ungerska medborgarnas grundläggande friheter, sade S&D-gruppens ledare, Gianni Pittella.

Det är första gången EU-parlamentet röstar för att utlösa artikel 7. Ledamöterna kräver dessutom att den ungerska regeringen drar tillbaka landets lagar för asylsökare och icke-statliga organisationer och låter Centraleuropeiska universitet i Budapest förbli en fri institution. De uppmanar även EU-kommissionen att övervaka hur EU-medel används av den ungerska regeringen.

Artikel 7 kallas ibland EU:s atombomb och kan i slutänden leda till att ett medlemsland förlorar rösträtten i ministerrådet. För att det ska ske krävs att alla medlemsländer, förutom i detta fall Ungern, röstar för det. Polen har dock hittills sagt att landet inte kommer att göra det.

EU-parlamentets justitieutskott ska nu ta fram en rapport om att formellt inleda förfarandet. Denna rapport måste få stöd av två tredjedelar av parlamentets ledamöter. Om så sker bollas frågan vidare till ministerrådet som med fyra femtedels majoritet måste rösta för ett artikel-7-förfarande för att slå fast att det finns en ”klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter värden som anges i artikel 2”.

EU-parlamentet har bara möjlighet att inleda den delen av artikel sju, 7.1, som fungerar förebyggande. För att inleda sanktionsmekanismen under artikel 7.2 och 7.3 krävs att antingen kommissionen eller en tredjedel av medlemsländerna utlöser den.