Annons

Sveriges finansminister Magdalena Andersson (S). Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige har flest arbetslösa studerande i EU

Trots att inget annat EU-land har lika stor andel arbetslösa studerande som Sverige ger finansminister Magdalena Andersson vaga besked på åtgärder.

Att Sverige har många heltidsstuderande som söker jobb och som därmed riskerar att klassa som arbetslösa var känt långt innan regeringen 2014 satte upp målet att Sverige år 2020 ska ha EU-ländernas lägsta arbetslöshet.

– Det här visste vi om när vi satte upp målet. I Sverige är det fler heltidsstuderande som söker arbete än vad det är i en hel del andra länder och det gör att vi, såsom statistiken mäts, missgynnas jämfört med andra länder, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till Europaportalen på fredagen. EU följer de regler för arbetslöshetsstatistik som satts upp av FN-organet ILO.

I dag kan Europaportalen visa att Sverige 2015 hade den största andelen arbetslösa heltidsstuderande jämfört med övriga 27 EU-länder.  

– I en del länder är det så att man har en närmare anknytning mellan skolan och ett företag  där man kanske praktiserar. Så man söker inte jobb på samma sätt som i Sverige.

Ett sätt att minska behovet för heltidsstuderande att söka jobb är att betala ut studiemedel årets alla månader. Ett annat sätt, vilket förklarar varför Tyskland och Österrike har lägre arbetslöshet än andra, är att företag erbjuder ungdomar betalda lärlingsplatser där arbete värvas med utbildning. Då ingår de inte i arbetslöshetsstatistiken utan registreras som arbetande eftersom de har lön under sin utbildning. Huruvida Sverige ska följa dessa exempel är inte självklart.

– Vi kommer inte att vidta åtgärder för att trixa med statistiken, säger Magdalena Andersson.

Men betalda lärlingsplatser och studiemedel hela året är väl inte trixande utan bara olika sätt att se på saker och ting?

– Vi kommer självklart att vidta åtgärder för att underlätta både för studenter och andra ungdomar att komma in i arbetskraften. Nu har vi den lägsta ungdomsarbetslösheten på 13 år. Själv tycker jag att lärlingsutbildningar är väldigt intressant just för att det knyter utbildningen närmare till arbetslivet och företagen, säger Andersson.

Kommer ni att nå målet med EU-ländernas lägsta arbetslöshet 2020?

– Vi kommer att arbeta för att nå det. Det är en självklarhet, säger Magdalena Andersson.