EU:s transportkommissionär Violeta Bulc.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Bättre EU-villkor för chaufförer föreslås

Nya regler ska göra det lättare och miljövänligare att resa i EU samtidigt som reglerna i transportsektorn stramas upp för att motverka social dumping.

EU-kommissionen presenterade på onsdagen en omfattande paket för en modernisering av transport och vägtrafik i medlemsländerna. I en första omgång lanseras åtta skarpa lagförslag som under det kommande året ska fyllas på med flera.

– Våra reformer kommer att lägga grunden för standardiserade och digitaliserade väglösningar, rättvisare sociala villkor och marknadsregler som faktiskt tillämpas, sade EU:s transportkommissionär, den slovenska liberalen Violeta Bulc.

Syftet med förslagen är bland annat att göra trafiken säkrare, minska utsläpp, trafikstockningar och byråkrati, förenkla vägavgifter och förbättra villkoren för lastbilsförare.

Tydligare regler för lastbilstransporter

Kommissionen vill även ändra reglerna för så kallat cabotage där en åkare från ett annat EU-land, till exempel Bulgarien, som levererat en last till Sverige kan utföra ytterligare körningar i Sverige. De nuvarande reglerna säger att högst tre sådana körningar i det andra landet får göras under en sjudagarsperiod. Enligt det nya förslaget ska detta utökas till ett obegränsat antal körningar under fem dagar. Syftet är att minska antalet körningar med tomma lastbilar.

All cabotagekörning, alltså när en förare från ett medlemsland transporterar varor inom ett annat, ska räknas som utstationering. Det innebär att arbetsvillkoren i det landet chauffören  kör i gäller. Utstationeringsreglerna ska även gälla för förareåkare i andra medlemsländer om de tillbringar minst tre dagar under en given månad i ett annat medlemsland.

Det ingår även åtgärder för att få bort så kallade brevlådeföretag där företag skriver sig i ett land med sämre sociala villkor och löner och därmed kan sänka kostnaderna för sina åkare. Lastbilsförarna ska få rätt att ta längre ledighet men förbjuds sova i förarhytten under längre viloperioder.

Lättare att resa mellan EU-länderna

Det är medlemsländerna som bestämmer om vägtullar och hur höga dessa ska vara. Men kommissionen vill samordna tullarna så att det blir lättare för bilister att åka genom EU. Bland annat bör tullen beräknas utifrån längd och inte tid och att miljövänliga bilar ska få en lägre avgift. Kommissionen föreslår även en sammanlänkning av olika resetjänster så att det blir lättare att planera sina resor mellan medlemsländerna.

Välkomnas i EU-parlamentet

Den socialdemokratiska S&D-gruppen kallar paketet ”överraskande balanserat” och välkomnar insatserna mot brevlådeföretag men motsätter sig att lastbilsåkare ska kunna göra i ett annat medlemsland i tre dagar utan att omfattas av utstationeringsreglerna.

Även högergruppen EPP är positiv.

– Nästa tre fjärdedelar av all transport i Europa sker på vägar, vikten av lika villkor kan inte överdrivas, sade den nederländske kristdemokratiske EU-parlamentarikern Wim van de Camp i ett uttalande.

Ytterligare förslag

Under det kommande året kommer fler förslag på temat presenteras. Det rör sig exempelvis om uppdaterade utsläppsregler för personbilar och lätta lastbilar och helt nya utsläppsnormer för tunga fordon.

Onsdagens förslag skickas nu till medlemsländernas och EU-parlamentet. En förhoppning är att man ska kunna enas innan nästa EU-val 2019. Kommissionen hoppas att de nya reglerna ska vara helt på plats 2025.