EU-kommissionärer Valdis Dombrovskis och Jyrki Katainen.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Brexit påskyndar ny union

EU-kommissionen är ivrig att få en ny kapitalmarknad på plats när Storbritannien är på väg att lämna. Ett av syftena är att bryta bankernas dominans som finansiärer för företag.

För två år sedan lade EU-kommissionen grunden för den så kallade kapitalmarknadsunionen. Det rör sig om en serie reformer på den inre marknaden som bland annat ska underlätta finansiering för företag, öka investeringar och göra finanssystemet mer stabilt.

– Kapitalmarknadsunionen är avgörande för våra ansträngningar att öka investeringarna inom EU för att skapa jobb och tillväxt, sade eurokommissionen Valdis Dombrovskis på torsdagen i samband med en halvtidsöversikt av reformprojektet.

I och med att Storbritannien och därmed EU:s största finanscentrum, London, nu är på väg att lämna gemenskapen har frågan blivit allt viktigare.

– När Storbritannien lämnat EU måste vi fördubbla vårt arbete med att skapa bättre kapitalmarknader, sade tillväxtkommissionär Jyrki Katainen.

Enligt eurokommissionär Dombrovskis är ett av huvudsyftena att bättre nyttja personliga besparingar för investeringar.

– Hushållen i EU tillhör dem som sparar mest i världen. De sparar minst en av tio euro de tjänar. Men allt för få av dessa besparingar användas på ett långsiktigt, produktivt sätt. Besparingar i banker ger väldigt lite ränta vilket berövar sparare på viktiga inkomster och vår ekonom på viktiga investeringar, sade Dombrovskis.

Hittills har 20 de 33 förslagen i det som ska komma att bilda kapitalmarknadsunionen lanserats. Senare i år och början av nästa väntas ytterligare byggstenar läggas till. Det handlar bland annat om nya idéer kring pensionsbesparingar.

– Pensionsfonder är i nuläget underutnyttjade i EU. Endast 27 procent av EU-medborgare mellan 25 och 59 år har börjat pensionsspara, sade Valdis Dombrovskis.

Tillväxtkommissionär Katainen slår fast att det kommer att ta tid innan konkreta resultat ses av åtgärderna.

– Kanske om tio år när marknadsaktörerna har vant sig [kan vi se resultat], sade Jyrki Katainen.