Liberalerna partiledare Jan Björklund vill att Sverige stödjer EU-kommissionens förslag på minimirättigheter för medborgarna på det sociala området.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Liberalerna räddar regeringen i viktig EU-fråga

Länge såg det ovisst ut men Liberalernas ställningstagande gör att regeringen får majoritet för en europeisk social pelare. Samtidigt menar Jan Björklund att Sverige i andra sammanhang måste tänka om så att landet inte hamnar i sällskap med Polen och Ungern som EU:s bromsklossar.  

Liberalernas partiledare Jan Björklund ger regeringen sitt fulla stöd till förslaget om en så kallad europeisk social pelare, EU:s frivilliga minimistandarder för medborgarnas sociala rättigheter.

– Jag tycker att Sverige ska ställa sig bakom en gemensam EU-standard för sociala rättigheter. Det förslag som nu ligger på bordet är mycket försiktigt. Men även riktlinjer har en makt därför att när de väl är spikade så kan EU-kommissionen gå in och kritisera länder som inte följer dem och på sikt biter sånt, sade Jan Björklund på torsdagen till Europaportalen.

Men det är inte främst för att säkra sociala rättigheter i Sverige som Björklund ser en poäng med pelaren för svenskt vidkommande, utan det faktum att landet därmed deltar i ett nytt EU-samarbete.

– Sverige uppfyller med råge alla minimikrav, så för svensk del betyder den egentligen ingenting när det gäller social standard. Däremot betyder det att vi är mera med i EU-samarbetet än om vi skulle säga nej, sade Björklund.

Förutom att Sverige bejakar ett nytt samarbetsområde inom EU finns det även andra konkreta effekter som den sociala pelaren kan föra med sig för svensk del enligt Liberalerna.

– Tiggeriet är ett utmärkt exempel på varför gemensamma sociala rättigheter behövs. Att ställa krav på att Bulgarien och Rumänien har sociala skyddsnät för sina medborgare är helt centralt för att tiggarna inte ska känna sig tvungna att komma till Nordeuropa och tigga, sade Jan Björklund och lade till:

– Om fler människor har skyddsnät när de drabbas av kriser så blir hela EU-samarbetet stabilare och det är gynnsamt även för Sverige.

Dina kollegor i alliansen menar att med den sociala pelaren skulle det ske en maktförskjutning från Sverige till Bryssel, hur ser du på den beskrivningen?

– Det går absolut att beskriva som en förskjutning från medlemsstaterna till det gemensamma europeiska samarbetet. EU ger sig in på det sociala området på ett sätt som man tidigare inte har gjort men jag menar att det är rätt, sade Liberalledaren.

Samtidigt passade Björklund på att ge de andra alliansledarna och regeringen kritik för bristande EU-engagemang.

– Sverige är på väg ut i EU:s yttersta periferi. Det beror att vi har ställt oss utanför euron, bankunionen, åklagarmyndigheten. Vi kommer sannolikt inte att vara med i det gemensamma försvarssamarbetet som är på gång och många krafter är nu emot den sociala pelaren. De tre andra alliansledarna stod i Almedalen förra sommaren och sade att vi måste smalna av EU. Förutom sociala pelaren är regeringen precis lika skeptiska, sade Björklund.

Han menar att Sverige måste tänka om och närma sig EU:s kärna, inte minst när EU-kritiska Storbritannien lämnar samarbetet.

– Om det nu blir ensamt Sverige, Polen och Ungern som ska hålla på att bromsa då blir det besvärligare för oss.

I och med att Liberalerna ställer sig bakom en social pelare kan regeringen Löfven andas ut. Inte bara en viktig del av regeringens EU-politik kan, sedan även Vänsterpartiet deklarerat sitt stöd, slussas igenom riksdagen, utan även höstens stora EU-möte i Göteborg har blivit en möjlig framtida framgång för Stefan Löfven. Meningen med det mötet med EU:s regeringschefer och arbetsmarknadens parter är bland annat att just diskutera den sociala pelaren.


Ett tag under våren var det osäkert om regeringen skulle få tillräckligt stöd för en social pelare men med Liberalerna kommer en eventuell omröstning i EU-nämnden att sluta med nio mot åtta i röster i regeringens favör.