Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-invånare återfår tillit

Européers förtroende för regeringar, parlament och EU ökar. Dock tenderar fortfarande flertalet att inte lita på de tre institutionerna, men svenskarna är ett undantag.

När drygt 28 000 personer i medlemsländerna i maj i år fick frågan om de litar på EU som institution svarade 42 procent ja. Det är en ökning med sex procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes i slutet av 2016.

Även förtroendet för nationella parlament och regeringar har ökat. För alla tre institutioner har tilliten ökat vid de tre senaste mättillfällena och EU har det högsta förtroendet.

Jämfört med innan finanskrisen 2008 är förtroendenivåerna däremot lägre.

Trots ökningen tenderar en större andel att inte lita på institutionerna än som göra det. Sverige utgör dock ett undantag i det att fler hyser tillit till alla tre institutioner än som inte gör det. Svenskarna är även de som har störst förtroende för sitt parlament.

Annons

Mellan medlemsländerna skiljer det påtagligt hur stor tilliten är.

Störst och minst förtroende (i maj 2017)


Till EU

Mest: Litauen (65 %)    Minst: Grekland (22 %)


Till landets regering

Mest: Luxemburg (72 %)     Minst: Grekland (11 %)


Till det nationella parlametnet

Mest: Sverige (69 %)    Minst: Tjeckien (12 %)