Ungerns premiärminister Viktor Orbán och Polens premiärminister Beata Szydło. Arkivbild.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán och Polens premiärminister Beata Szydło. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

EU-kommissionen prickar Ungern – tvekar om Polen

EU-kommissionen hotar Ungern med domstol samtidigt som man vägrar kommentera en ny polsk lag som kritiseras för vara ett stort bakslag för landets rättsväsende.

EU-kommissionen inledde på torsdagen ett så kallat överträdelseförfarande mot Ungern, det första steget mot att dra ett medlemsland inför EU-domstolen.

Det handlar en kritiserad lag som landets nationalkonservativa regering drivit genom och som tvingar icke-statliga organisationer att redovisa utländsk finansiering.

– Civilsamhället är en grundläggande stomme i våra demokratiska samhällen och ska därför inte oskäligt begränsas i sitt arbete. Vi har granskat den nya lagen grundligt och har dragit slutsatsen att den inte följer EU-lag, sade EU-kommissionär Frans Timmermans i ett uttalande.

Enligt kommissionen strider den bland annat mot den personliga integriteten, fri rörlighet för kapital och föreningsfriheten.

Kommissionen går dessutom vidare i ett pågående överträdelseförfarande mot Ungern som rör utlandsfinansierade universitet och som hotar att stänga ned det ansedda Centraleuropeiska universitetet i Budapest som finansieras av den ungersk-amerikanske miljardären George Soros – en politisk motståndare till premiär Viktor Orbán.

I april inledde kommissionen ett överträdelseförfarande i universitetsfrågan men är nu inte nöjda med den ungerska regeringens reaktion. Kommissionen anser bland annat att ”lagen strider mot den akademiska friheten, rätten till utbildning och näringsfriheten”.

Den ungerska har en månad på sig att svara på kommissionens invändningar i båda fallen.

Samtidigt håller det polska nationalkonservativa regeringspartiet Lag och rättvisa på att driva genom en lag som går på tvärs mot EU-kommisisonens tidigare invändningar mot att landets rättssäkerhet är i fara. På onsdagen röstade nämligen det polska underhuset sejmen för en lag som ger parlamentet rätt att bestämma vilka som sitter i Polens domstolsråd. Rådet utser vilka domare som befordras och hur domstolarna styrs.

Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter Nils Muižnieks kallar lagen för ”ett stort bakslag för rättsväsendets oberoende” och ledaren för EU-parlamentets största partigrupp, konservativa EPP, Manfred Weber riktar stark kritik mot lagen.

– Den hastiga omröstningen i den polska sejmen om reform av domstolsväsendet är en vändpunkt för Polen. Genom att ändra lagen vänder Lag och rättvisa ryggen mot rättsväsendets oberoende för gott, sade Weber och uppmanade medlemsländerna och EU-kommissionen att reagera på ”detta allvarliga brott mot EU:s grundläggande värderingar”.

Men EU-kommissionens talesperson Alexander Winterstein vägrade på torsdagen kommentera lagen.

– Vi har inget att säga om detta förslag, sade Winterstein trots upprepade försöka från journalister att få ett uttalande.

Han hänvisade istället till att det polska överhuset, som domineras av regeringspartiet Lag och rättvisa, först måste rösta om frågan och att EU-kommissionen redan bedriver en granskning av rättsstatligheten i Polen.