EU:s sysselsättningskommissionär, den belgiska kristdemokraten Marianne Thyssen.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-oro för förlorad generation

EU-kommissionen befarar att dagens unga kan få det sämre än sina föräldrar.

EU-kommissionens årliga rapport om sysselsättning och social utveckling i medlemsländerna lägger i år extra fokus på ojämlikheter mellan generationerna.

Rapporten slår bland annat fast att unga drabbades hårdare än äldre i finanskrisen och att den nuvarande återhämtningen på arbetsmarknaden inte gynnar unga i samma utsträckning som äldre generationer.

– Denna årliga rapport visar ännu en gång att vi befinner oss på rätt väg till fler jobb och ökad tillväxt. Trots detta riskerar dagens unga och deras barn att få det sämre än sina föräldrar. Snabba åtgärder måste vidtas för att undvika detta, sade sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen på måndagen.

Enligt kommissionen började den relativa inkomstminskningen bland unga jämfört med äldre redan innan finanskrisen 2008 och att det är oklart vad som ligger bakom detta.

Sysselsättningskommissionär Thyssen pekade även på det växande problemet med en åldrande befolkning i medlemsländerna. I dag går det fyra löntagare på varje pensionär men år 2060 beräknas detta förhållande vara två löntagare per pensionär.

– Det innebär en dubbel börda för framtida generationer. Unga tenderar att skjuta upp viktiga livsbeslut som att köpa hus eller starta en familj. Detta är en utveckling som vi måste ta på mycket stort allvar, sade Thyssen.

Med rapporten hoppas kommission inspirera medlemsländerna och arbetsmarknadens parter att vidta åtgärder för att motverka utvecklingen.

– Vi är skyldiga de yngre generationerna att göra allt vi kan för att åtminstone ge dem samma, om inte större, möjligheter att lyckas och trivas, sade Thyssen.