Drottninggatan i Stockholm. Bilden är något beskuren.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar bryr sig mindre om terrorism

Terrorfrågan har seglat upp som den viktigaste EU-frågan bland européer.  Svenska folket har dock ett annat politiskt fokus.

Terrorismen är enligt EU-invånarna den viktigaste utmaningen för EU just nu. Invandringen, som har varit den viktigaste frågan sedan våren 2015, hamnar på andra plats. Förändringen har gått mycket snabbt, under hösten förra året var det bara ett land där medborgarna pekade ut terrorism som politisk topprioritet, nu gör invånarna i 21 länder samma bedömning. Det visar en stor opinionsundersökning från Eurobarometern.  

Svenskarnas prioritering skiljer sig dock från den genomsnittlige européen och placerar migrationspolitiken högst upp följt av klimatfrågan. Sex andra länder håller kvar invandringsfrågan som den mest angelägna men inget annat land kommer ens i närheten av svenskarnas bekymmer för klimatet. Nästan var tredje svensk pekar ut klimatfrågan som tidens viktigaste EU-fråga. Det kan jämföras med att bara åtta procent av alla EU-medborgarna ser den som en brinnande fråga.

Annons

Först på tredje plats i svenskarnas EU-lista hamnar terrorismen.

Trots det misstänkta terrordådet i Stockholm i april där fem personer dödades samt andra attentat runt om i EU i närtid är det bara 27 procent svenskarna menar att terrorism är  toppfrågan för EU. I inget annat land är det så få medborgare som tycker att terrorismen är den viktigaste EU-frågan.

Hälsa och social trygghet nationell prio
Undersökningen tittar också närmare på vilka nationella frågor som medborgarna prioriterar. Även här framgår att terrorism har låg prioritet bland svenskarna då endast sex procent ser den som en angelägen nationell fråga. Det kan jämföras med att nästan 20 procent av övriga européer terrorismen det som den viktigaste nationella frågan.

För Sveriges del listar svenskarna i tur och ordning hälsa och social trygghet, invandring och utbildningssystemet som de tre viktigaste politiska inrikespolitiska frågorna.