Hötorget i Stockholm.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar anser Sveriges ekonomi god

Svenskarna tillhör en minoritet i EU där nästan hela befolkningen tycker att landets ekonomi är god, en uppfattning som dessutom har förstärkts det senaste halvåret.

Även om en ökande andel EU-medborgare ser allt mer positivt på sitt lands ekonomiska situation är det fortfarande en majoritet som anser att den är  dålig. Det visar en opinionsundersökning från Eurobarometern som genomfördes i maj och publicerades i augusti.

Annons

Skillnaderna mellan ländernas självuppfattning när det kommer till den ekonomiska situationen är mycket stor. Det spänner från grekerna som i flera år härjats av en ekonomisk kris och där endast två (2) procent anger att situationen är god till holländarna där 92 procent säger säger samma sak om sitt lands ekonomi. Nederländerna ingår i en grupp om sex länder däribland Sverige där närmare 9 av tio medborgare menar att landets ekonomi är bra.

88 procent svenskar
Hela 88 procent av svenskarna säger att Sveriges ekonomiska situation är god. Det är en ökning med tio procentenheter sedan förra hösten.

Det kan jämföras med relativa pessimismen ges i uttryck hos fransmän, spanjorer och italienare. Här säger mellan bara 13 procent och 22 procent att landets ekonomi är god.