Annons

Från vänster: Simon Palme förbundsordförande Centerstudenter och Tobias Samuelsson ordförande Centerstudenters Europapolitiska arbetsgrupp.

Bild: Malin Stampe

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Centerpartiet måste göra upp med misslyckad Europapolitik

Centerpartiet har länge misslyckats med att visa vad man står för i Europafrågorna. På partistämman i veckan måste Centerpartiet ta ett helhetsgrepp och göra upp med den vacklande inställningen till europeiskt samarbete. Det skriver Simon Palme och Tobias Samuelsson, Centerstudenter.

Nu avgörs den Europeiska unionens framtid. Hela det tyska valet handlade om Europa. Emmanuel Macron valdes till fransk president med en tydlig europeisk framtidsvision. Och nyligen presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sin agenda för att få en skadeskjuten union på fötter. Men Sverige sitter på läktarplats.

Frånvaron av debatt och partipolitiska skillnader i EU-politiken bidrar till likgiltigheten. Att de partier som har den tydligaste politiska inriktningen finns på vardera ytterkant, med Liberalerna på den ena och Sverigedemokraterna på den andra är ett underkännande av de andra partiernas politik.

Historia av vacklande inställning
Vårt eget parti, Centerpartiet, har en lång historia av vacklande inställning till europeisk integration. Från det första Europaparlamentsvalet 1995 där den föga visionära parollen ”Nja till Europa” formulerades, till det senaste valets paroll om ett “smalare men vassare” EU. Det har inte varit en mycket bättre politisk kompass.

Centerpartiet har gärna slagit in öppna dörrar om regelbörda och byråkrati, med trivial kritik mot flyttkaruseller mellan Bryssel och Strasbourg till valfilmer med trädmätande EU-inspektörer i svenska hagar. Den sammanhållna linjen för vilket EU vi faktiskt vill ha lyser alltjämt med sin frånvaro.

Med en samhällssyn som bottnar i decentralism är vi övertygade om att Centerpartiet har en möjlighet att lyfta den svenska EU-debatten. Politik ska byggas underifrån, och kan flyttas till högre beslutande nivåer på områden där gemensamma beslut lämpar sig.

Decentralisering är en skyddsvall mot politisk fartblindhet. Samtidigt lämnar Centerpartiets utgångspunkt stort utrymme till fortsatt europeisk integration på områden som verkligen måste lösas gemensamt. I en tid när USA sviker i utrikespolitiskt ledarskap och Ryssland för en aggressiv utrikespolitik krävs ett starkt europeiskt samarbete.

Kraftfulla förslag
På Centerpartiets partistämma som inleds idag torsdag tas ett nytt program för Europafrågor fram. Inför det har Centerstudenter presenterat en rad kraftfulla förslag för att ompröva partiets EU-politik.

På de områden där Europa står inför gemensamma utmaningar krävs ökad integration. Den fria rörligheten inom Schengenområdet förutsätter en harmonisering av migrationspolitiken och ett gemensamt ansvar för bevakningen av EU:s yttre gränser. Vi behöver mer polisiärt samarbete för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Med ett oroligt omvärldsläge krävs en utveckling av den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken, med bättre samordning av EU-ländernas försvarsresurser.

På flera andra områden måste EU samtidigt dra sig tillbaka. EU måste sluta syssla med välfärds- och socialpolitik. Vi behöver heller ingen kommissionär för kultur- och idrottsfrågor eller någon ”sammanhållningspolitik” som i själva verket är fördold regional bidragspolitik. Den mest framgångsrika politiken för europeisk sammanhållning och ekonomisk framgång är den inre marknaden, som säkrar utveckling och välstånd i hela Europa.

Vi behöver förhålla oss till aktuella frågor som tätare samarbete mellan länderna inom eurozonen, försvarssamarbete och ett Europa i flera hastigheter. Detta innebär ibland ett smalare, ibland ett bredare, samarbete. Under helgens partistämma hoppas vi att Centerpartiet parti tar viktiga steg bort från läktarplatsen och börjar föra en sammanhållen linje om hur vi ser på EU:s framtid.

Simon Palme
Förbundsordförande Centerstudenter

Tobias Samuelsson
Ordförande Centerstudenters Europapolitiska arbetsgrupp