Ungerns premiärminister Viktor Orbán och Slovakiens premiärminister Robert Fico. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domstolen: Rätt att omfördela flyktingar

EU-domstolen slår fast att omfördelningen av flyktingar inte strider mot EU-rätt. Det innebär att Ungerns och Slovakiens klagan avslås.

EU-länderna enades under hösten 2015 om att omfördela 120 000 flyktingar som ankommit Italien och Grekland. Fyra länder röstade mot förslaget och två av dem, Ungern och Slovakien, tog därefter frågan till EU-domstolen med motiveringen att ministerrådet inte hade rättslig grund för beslutet och därför bör ogiltigförklaras.

I sin slutgiltiga dom på onsdagen ger EU-domstolen ministerrådet rätt.

”Domstolen ogillar Slovakiens och Ungerns talan mot den provisoriska mekanismen för obligatorisk omplacering av asylsökande”, heter det.

”Denna mekanism bidrar på ett effektivt och proportionerligt sätt till att Grekland och Italien kan hantera konsekvenserna av den migrationskris som uppstod år 2015”, anser domstolen

EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos välkomnade domen.

– Det finns ingen tid att förlora. Vi måste övertyga alla medlemsländer att fullfölja sina åtaganden [att ta emot flyktingar], sade Avramopoulos.

I domstolsförhandlingarna har Polen stött Slovakien och Ungern medan Sverige, Belgien, Tyskland, Grekland, Frankrike, Italien, Luxemburg och EU-kommissionen intagit motsatt hållning.

I mitten av juni inledde EU-kommissionen ett så kallat överträdelseförfarande, det första steget mot att risker att få betala böter för att bryta mot EU-regler, mot tre länder – Polen, Tjeckien och Ungern – som vägrat ta emot flyktingar inom omfördelningsprogrammet.

– Om de länder som inte alls tagit emot, eller inte gjort det på länge, inte ändrar sig under de kommande veckorna kommer vi överväga att ta det sista steget och dra Polen, Ungern och Tjeckien inför EU-domstolen, sade Avramopoulos.

Enligt Politico planerar EU-kommissionen, efter domen, att föreslå att ytterligare 40 000 flyktingar omfördelas. Det ligger i linje med kommissionens planer att inleda ett urval av personer i behov av internationellt skydd direkt från en rad länder i Afrika.

Formellt löper tidsfristen för det tillfälliga omfördelningsprogrammet ut 26 september men EU-kommission har meddelat att omfördelningen kommer att fortsätta även därefter för de migranter som anlänt Italien eller Grekland och uppfyller kraven för att omfördelas.

Enligt migrationskommissionären finns det 2 800 flyktingar som väntar på att omfördelas från Grekland och ytterligare 2 000 som väntas uppfylla kriterierna för omfördelning. Italien finns 7 200 migranter som kvalificeras för omflyttning till övriga medlemsländer.

Avramopoulos sade att onsdagens dom stärker kommissionens vilja att få ett nytt permanent omfördelningssystem av flyktingar på plats.

Under sitt linjetal om en vecka väntas EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker redogöra för hur kommande steg i det pågående arbetet med unionens framtida asylsystem.