IT-jättar ska beskattas mer anser EU-kommissionen

 

Hoppa till artikelns andra spalt.

Höjd skatt kan vänta IT-jättar

Digitala jättar som Google och Facebook ska betala skälig skatt i EU menar kommissionen. Ett första steg kan vara skatt på internetreklam eller baserat på omsättning.

– Kommissionen vill applicera en enkel princip: bolag ska betala skatt där den verkliga ekonomiska aktiviteten äger rum, sade Valdis Dombrovskis, vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för finansfrågor på torsdagen.

Bakgrunden är att dagens skattesystem är föråldrat och inte anpassat till den nya digitala eran. Skatt baseras ofta på fysisk närvaro och det gör det svårt att beskatta digitala bolag vars verksamheter grundas mer på immateriella tillgångar och data.  

I sitt pressmaterial tar kommissionen upp ett exempel som är misstänkt likt Spotify:

“Kunder i EU betalar abonnemang för att få tillgång till streamad digital musik via en internetplattform. Även om inkomsterna från abonnemangen kommer från kunder inom EU så har [bolaget som] tillhandahåller plattformen ingen skatterättslig närvaro i EU…Företaget betalar inte bolagsskatt i EU”.   

Enligt kommissionen betalar digitala bolag nio procent i skatt i snitt, mindre än hälften så mycket som traditionella företag betalar. Därför föreslås åtgärder som ska öka beskattningen.

Nya skatter

I första hand vill kommissionen anpassa reglerna för vad som ska klassas som permanent närvaro för företag inom ramen för den kommande gemensamma bolagsskattebasen CCCTB. CCCTB går ut på att bolagsskatt ska räknas ut på liknande sätt i hela EU även om olika länder sedan använder olika skattesatser.

Det kan dock dröja innan CCCTB blir verklighet. Kommissionen lade fram sitt förslag om gemensam skattebas redan 2011 efter flera års diskussioner.

Därför kan kommissionen tänka sig andra mer kortsiktiga lösningar när det gäller att beskatta digitala företag. Skatt på internetreklam kan vara en lösning, liksom en slags utjämningsskatt baserat på försäljning eller skatt på vissa betalningar som görs till företag som säljer via nätet.

Det behöver alltså inte enbart gälla rena IT-företag utan också vanliga bolag som i allt större utsträckning säljer sina varor på internet.

Kommissionen presenterade på onsdagen dock bara alternativa vägar. Konkreta förslag kan komma först våren 2018 och innan dess vill man ha vägledning från EU-länderna som är splittrade i frågan.

Sverige kan missgynnas

Frågan om att beskatta digitala bolag diskuterades i helgen när EU:s finansministrar träffades i Tallinn. Visserligen kunde de flesta skriva under på att det finns ett problem med underbeskattning av digitala bolag. Men hur problemet ska lösas rådde det delade meningar om.

Vissa ville prompt se en internationell lösning inom OECD med argumentet att bolag kan flytta till USA eller Asien om EU agerar på egen hand.

Sveriges finansminister Magdalena Andersson (S) var en av dem som förordade en global lösning.

– Självklart är det viktigt att alla bolag betalar skatt. Men det är viktigt att det löses på internationell nivå, sade hon.

Andra vill att EU går i bräschen. Tio EU-medlemsländer under ledning av Frankrike där skattefrågan varit het i flera år undertecknade ett brev där de efterfrågade just en omsättningsskatt för digitala bolag.  

Att Frankrike vill se en skatt baserad på omsättning är inte konstigt menar Andersson som flaggar för att det inte skulle gynna Sverige.

– Oftast är det så att länder med stora hemmamarknader och inte så mycket export tycker att mer beskattning ska ske där konsumtionen sker. Medan länder som Sverige som har en ganska liten hemmamarknad med mycket stora exportföretag och stora huvudkontor tycker att mer beskattning ska ske där värdet produceras.

Hur digitala bolag ska beskattas ska tas upp igen på högsta politiska nivå när EU:s stats- och regeringschefer träffas i Tallinn för ett digitalt toppmöte på fredag i nästa vecka.