Migration, brexit och skogsanvändning är några frågor som EU-parlamentarikerna arbetar med i höst. Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Höstens hetaste EU-frågor

Brexit och flyktingfrågan kommer dominera EU under hösten tror de svenska EU-parlamentarikerna. Men de pekar också på en annan fråga som kan spela stor roll för Sverige.

En av de viktigaste EU-frågorna för Sverige i höst blir enligt flera av de svenska EU-parlamentarikerna att styra upp reglerna kring växthusgaser i skog och åkermark, något som kan få stor påverkan på den svenska skogsnäringen.

Idag görs skogsinventeringar för att beräkna utsläpp och upptagning men EU-kommissionen vill istället att det ska baseras på historisk avverkning. Skogsindustrin fruktar att det ska begränsa avverkningen och från den svenska regeringen är man tveksam till delar av kommissionens förslag som skulle innebära mindre nationellt självbestämmande.

Även EU-parlamentariker Fredrick Federley (C) är kritisk.

— För att Sverige ska kunna fortsätta bruka skogen på ett hållbart sätt så är det viktigt att de föreslagna förändringarna i regelverket kring avverkning inte röstas igenom. Sverige har idag ett av de mest hållbara skogsbruken i hela Europa, och så ska det fortsätta vara, säger Fredrick Federley till Europaportalen.

EU-parlamentet ska rösta i skogs- och markfrågan redan i morgon onsdag. Sen återstår att gå in i förhandlingar med ministerrådet där EU-länderna ännu inte har nått en gemensam hållning. Estland som just nu innehar EU:s roterande ordförandeskap siktar på att hitta en kompromiss innan årsskiftet.

Sammanbrott i brexitförhandlingar
Annars är Brexit och migration de tyngsta frågorna som kommer dominera hösten i Bryssel tror i stort sett samtliga av de svenska ledamöterna.

När det gäller Storbritanniens EU-utträde har förhoppningen varit att parterna skulle kunna komma framåt i förhandlingarna och nå ”tillräckliga framsteg” om själva skilsmässan så att man på toppmötet 19-20 oktober skulle kunna ge klartecken att även börja prata om ett framtida handels- och partnerskapsavtal.

Men tidsplanen framstår som allt mer osannolik då man efter tre förhandlingsrundor har nått få framsteg och man pratar snarare om sammanbrott än genombrott.

Europaparlamentet deltar inte i brexitförhandlingarna men ska i slutändan ta ställning till utträdesavtalet och frågan behandlas inom parlamentets konstitutionella utskott där bland andra Max Andersson (MP) sitter.

— Brexitförhandlingarna handlar om enormt massa saker och misslyckas man blir det allvarliga konsekvenser. Det blir värst för Storbritannien, men illa också för oss. Sverige måste ligga på för att vi ska få en bra lösning, säger Max Andersson till Europaportalen.

Ny asylpolitik
Gällande asylfrågan var planen att medlemsländerna innan sommaruppehållet i år skulle enas om hur ett framtida asylsystem skulle se ut. Det misslyckades då ett fåtal länder, däribland Ungern och Polen, har ställt sig på tvären och vägrat att ta emot omfördelade flyktingar.

Under hösten ska man göra nya ansträngningar för att ersätta dagens asylsystem och minska trycket på länder med yttre gräns dit migranter kommer först, framförallt Grekland och Italien.

– Alla måste dela på ansvaret för de asylsökande, säger Cecilia Wikström (L) som ansvarar för frågan inom EU-parlamentet till Europaportalen.

De flesta andra svenska ledamöter ser migration som en avgörande fråga i höst men från olika ståndpunkter. Medan vänsterpartisten Malin Björk vill sätta stopp för ”murar och fästning Europa” menar Sverigedemokraternas Kristina Winberg att Sveriges främsta uppgift just nu borde vara att stoppa migrationen och skyndsamt skicka tillbaka dem som inte har rätt till asyl.

Gunnar Hökmark är en av få ledamöter som inte pekar ut Brexit och migration i första hand utan helt andra saker. Enligt honom är det viktigaste i höst att fortsätta arbetet mot en gemensam europeisk energimarknad samt ny bankkrislagstiftning, den senare en fråga som han själv jobbar med.