Svenskar EU:s mest klimatoroliga

Svenskar pekar i störst utsträckning i EU ut klimatförändringar som det allvarligaste hotet som världen står inför. Svenskarna var också de som mest sade sig gjort konkreta åtgärder för att rädda klimatet.

EU-kommissionen lät i våras tillfråga närmare 28 000 invånare i EU-länderna vad de anser vara det enskilt allvarligaste problemet i världen. Utifrån en lista med åtta alternativ pekade svenskarna i klart störst utsträckning, 38 procent, ut klimatförändringar som det mest hotande.

I genomsnitt i EU-länderna valde endast tolv procent det alternativet. De minsta bekymrade för klimatförändringar var grekerna och portugiserna.

Det enskilda alternativ som EU-snittet pekade ut som allvarligast var “fattigdom, hunger och brist på dricksvatten” följt av “internationell terrorism”.

Annons

Svenskarna var även de som i störst utsträckning sade sig ha vidtagit några åtgärder under det senaste halvåret för att hantera klimatförändringarna. Närmare fyra av fem svarade att de gjort det, EU-snitt låg på knappt hälften.

Sådana åtgärder kan vara att ha köpt en elbil, miljövänligare hushållsprodukter, installerat solpaneler eller källsortera regelbundet.