EU:s justitiekommissionär Věra Jourová.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Trytande tålamod med nätjättar

EU-kommissionen ökar trycket på Facebook och Twitter att rensa bort olagligt material, annars väntar lagstiftning.

I maj enades de fyra nätjättarna Google, Facebook, Twitter och Microsoft och EU-kommissionen om en uppförandekod för hur hatpropaganda på internet ska hanteras. Inom ett dygn skulle otillåtet material tas bort. Men kommissionen anser att företagen inte gjort tillräckligt.

På torsdagen lade kommission därför fram nya riktlinjer för hur sociala medier och medlemsländerna ska hantera olagligt innehåll på nätet som rekrytering av terrorister och hets mot folkgrupp.

– Vårt problem i dag är att vissa utnyttjar [internets öppenhet] för terrorist- och kriminella syfte. Internetföretag har en nyckelroll att spela i att ta bort terroristmaterial på nätet. Vi ber dem visa företagsansvar i det digitala tidevarvet, sade EU:s säkerhetskommissionär Julian King.

Syftet är att bättre kunna förhindra, upptäcka och ta bort uppmaningar till våld, terrorism, barnpornografi och främlingsfientligt material. I riktlinjerna finns inga nya regler om av som ska definieras som olagligt innehåll, det avgörs av nationella lagar och andra EU-lagar, utan hur det bör tas bort.

Den nederländska liberala EU-parlamentarikern Marietje Schaake är kritisk mot trenden där nätföretagen använder algoritmer för att automatiskt ta bort innehåll, något som riskerar att även ta bort lagligt material..

– Många EU-länder uppmanar stora IT-företag att vidta mer förebyggande och automatiserade åtgärder för att ta ned material. Det är extremt farligt. Kommissionen borde motverka den trenden, inte omfamna den, sade Schaake i ett uttalande.

– Världen ser på. EU-lag får inte bli en mall för repressiva regimer som Kina, Ryssland eller Turkiet, sade Schaake.

I början av nästa år kommer en ny rapport om hur väl nätjättarna lyckas hantera problemet. Om kommissionen finner att de inte gjort tillräckligt väntas rättsliga åtgärder.

– Om IT-företagen inte tar sitt ansvar på allvar kommer vi med [lagstiftningsförslag], sade justitiekommissionär Věra Jourová.