Medborgarna fortsatt missnöjda med EU

Invånarna i medlemsländerna har en övervägande negativ syn på vilken riktning EU rör sig i.

I dag torsdag träffas EU-ländernas stats- och regeringschefer på toppmöte i Bryssel för att diskutera viktiga frågor som migration och brexit. Men invånarna är till övervägande del skeptiska till hur unionen utvecklas.

44 procent av de tillfrågade i EU-parlamentets stora opinionsundersökning Parlemetern anser att EU:s riktning går åt fel håll. 31 procent anser motsatsen: att EU nu rör sig åt i rätt riktning. Sett till utvecklingen under de senaste åren är dock andelen negativa tydligt färre medan de som ser positivt på EU:s färdriktning har blivit fler. Man får gå tillbaka till 2009 och tiden före finanskrisen för att hitta fler positiva än negativa svar.

Svenskarna ligger väldigt nära genomsnittet i synen på EU:s riktning. Positivast var irländarna medan grekerna hade den mest negativa synen på vilken riktning EU tar.

Mer kritik mot egna landet

De tillfrågade fick även svara på huruvida deras respektive länder rör sig i fel eller rätt riktning. Där var en ännu större andel kritiska till utvecklingen i landet, 49 procent.

I Sverige däremot bedömer en något större andel, 43 mot 39 procent, att landet går i rätt riktning.

Nöjda positivare

Enligt Parlementern ger de personer som säger sig vara nöjda med sina liv en betydligt mer ljus bild av framtiden, både för det egna landet och EU.