EU:s säkerhetskommissionär Julian King. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Offentliga platser ska terrorskyddas

EU-kommissionen öronmärker en miljard kronor för att skydda allmänna platser mot terroristattacker.

EU-kommissionen befarar att terrordåden i EU-länderna kommer att öka i och med att terroristorganisationen IS är på tillbakagång i Syrien och Irak.

– Trots att [IS] tappar mark i sitt så kallade kalifat kan vi inte förvänta oss att terroristhotet försvinner. Vi måste räkna med att [IS] letar efter andra sätt att verka. Vi måste vara beredda att svara på detta, sade EU:s säkerhetskommissionär Julian King på onsdagen.

För att hjälpa medlemsländerna att hantera hotet presenterade kommissionen ett nytt paket med olika åtgärder och rekommendationer.

Skydda offentliga platser

Det handlar bland annat om insatser för att göra allmänna platser säkrare i kölvattnet efter lågteknologiska terroristattacker som de Stockholm, Nice, Berlin och London.

För att göra det har kommissionen öronmärkt motsvarande 1,1 miljarder kronor i år och nästa för projekt som ska förbättra skyddet på allmänna platser. Kommissionen utfärdar även riktlinjer och vill inrätta olika forum där ansvariga nationella myndigheter och företag kan dela med sig av erfarenheter.

– Vi tror att vi kan vidta åtgärder för att göra allmänna platser mindre sårbara utan att i grunden ändra deras karaktär, sade King.

Öka beredskap för kemiska och biologisk attacker

King lanserar även en handlingsplan för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen som kan användas i terroristattentat.

– Jag vill understryka att vi inte har några nya underrättelser [som pekar på ökad risk för detta] och att risken för sådana attacker är låg men vi måste vara förberedda, sade King.

Kommissionen lägger dessutom fram en rekommendation med  åtgärder för att förebygga terroristers användning av ämnen som används för att tillverka hemmagjorda sprängämnen.

Hjälpa avkryptera

Enligt King missbrukar vissa kriminella krypteringar av data som finns och han vill därför bistå medlemsländerna med tekniskt och finansiellt stöd när de försöker komma åt krypterad information från exempelvis en mobiltelefon.

– Vi kan göra mer för att stödja brottsbekämpande myndigheter när de stöter på kryptering vid brotts- eller terrorismutredningar, sade King som tillade att kommissionen inte är för så kallade bakdörrar i elektroniska prylar.

Uppmanar till nytt PNR-avtal med Kanada

EU-kommissionen uppmanar även medlemsländerna att förhandla fram ett nytt avtal med Kanada för personuppgifter på flygpassagerare, PNR. I juli dömde EU-domstolen ut det dåvarande PNR-avtalet med Kanada med motiveringen att det strider mot grundläggande rättigheter.

Samtidigt arbetar EU-kommissionen med att ta fram förslag på en europeisk underrättelseenhet som bland annat ska se till att uppgifter om terrorister och återvändande utländska stridande automatiskt delas mellan medlemsländerna.