Vladan Lausevic.

 

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Så försvårar EU för Kataloniens självständighet

Sättet som EU är uppbyggt och fungerar på är ett direkt hinder för Kataloniens självständighet, skriver Vladan Lausevic.

I debatten om Katalonien har den katalanska separatismen och nationalismen presenterats som ett internt problem för Spanien. Faktumet är att situationen i Katalonien även är en utmaning för hela unionens styre och funktion. Eftersom det är just EU-stat-beteendet och inte nationalstat-beteendet som försvårar för katalansk självständighet.

Även om en demokratiskt godkänd folkomröstning i Katalonien skulle kunna organiseras är frågan om andra EU-stater ändå skulle vara villiga att erkänna Katalonien som självständig. Även stater som Lettland eller Kroatien väljer trots sin historia ändå att supporta Spanien. Kommissionens ordförande Juncker, som är från Luxembourg,  uttalade sig nyligen om att EU inte behöver många små stater. Signalen från EU-28 just nu är att nya statsbildningar i unionen inte är välkomna. 

Förklaringen ligger i att andra EU-stater inte agerar som nationalstater utifrån helt suveräna, realpolitiska intressen. Istället förekommer EU-stat-agerandet som kräver andra hänsyn. Att en ny stat skulle kunna uppstå inom EU ses som ett problem för den mellanstatliga, konfederala styret.  Kompromisser, konsensus och koordinering anses måste uppnås till varje pris där stater är redo att skydda varandras intressen och territoriella integritet.

Situationen i Katalonien visar att den påverkar en av unionens centrala aspekter. Även eftersom det är EU-stat-agerandet som är till nackdel för de medborgare i Katalonien som vill att deras region ska vara självständig från Spanien. En mer federalt styrd union hade kunnat varit till fördel för Katalonien där antalet EU-stater hade spelat mindre roll. Så länge EU i första hand är en mellanstatlig union kommer nya statsbildningar i unionen att ses icke-önskvärda.


Vladan Lausevic