Statsminister Stefan Löfven (S) talar till journalister inför EU-toppmötet i Göteborg.

Bild: Mikael Sjöberg

Hoppa till artikelns andra spalt.

Alla vill prata sociala frågor i Göteborg

Sociala frågor är enligt Stefan Löfven helt avgörande för EU:s legitimitet. Flera regeringschefer välkomnar att frågan sätts på dagordningen.

Tillsammans med EU-kommissionens ordförande, kristdemokraten Jean-Claude Juncker, välkomnade på fredagen statsminister Stefan Löfven (S) övriga stats- och regeringschefer och företrädare för arbetsmarknadens parter till det informella EU-toppmötet om sociala frågor i Göteborg.

– Det är dags att sätta folk främst. Detta är helt avgörande för EU:s legitimitet, sade Löfven.

På mötet ska en ”social pelare” med 20 riktlinjer och rekommendationer som rör arbetsmarknads- och välfärdsfrågor antas. Ett EU-toppmöte med tema sociala frågor är det första som hålls sedan 1997, då anordnat av den dåvarande luxemburgske premiärministern Juncker.

– Jag är mycket glad över att det efter 20 år åter kan hållas ett socialt EU-toppmöte, sade Juncker.

Irlands premiärminister liberalkonservative Leo Varadkar välkomnade på väg in på mötet temat och att det inte, liksom många andra EU-toppmötet, handlar om krishantering.

– Många känner att EU under de senaste åren fokuserat för mycket på ekonomiska frågor, banker och handel på bekostnad av sociala frågor som arbetstagares rättigheter, sade Varadkar som pekade på sitt lands resa från ett av Europas fattigare till ett av de rikare och att den lärdomen bör spridas.

– Irland är ett land som var ett av de fattigare länderna i Europa och med hjälp av EU har vi blivit ett av de rikare. Vi känner nu ett ansvar att föra den andan och ambitionen till Central- och östeuropa, sade dem irländske premiärministern.

Medlemsländer eller EU-nivå

En viktig fråga i sammanhanget är inte vilka utan hur frågorna ska hanteras: på EU-nivå eller på medlemskapsnivå? Nederländernas premiärminister, liberalen Mark Rutte, underströk vikten av att det mesta inte är EU-kompetens men att medlemsländerna kan dra lärdomar av varandra på EU-nivå. Den synen delade även Danmarks liberalkonservative statsminister Lars Løkke Rasmussen.

– Den är mötesformen [med politiker och arbetsmarknadens parter] tycker jag är mycket inspirerande. Hoppas att danska modellen kan bli en förebild, sade Løkke.

För andra som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker är det viktigt att den sociala pelaren inte bara blir prat utan även resulterar i verkstad i EU-länderna.

– Vi ska arbeta för att [den sociala pelaren] inte bara blir en uppräkning av önskningar utan att vi kan får konkreta lagförslag, sade Juncker.

Förändring på sikt

Litauens president Dalia Grybauskaitė, en oberoende, underströk att detta mötet inte bara handlar om att visa det politiska stödet för sociala frågor på EU-nivå och att detta måste konkretiseras.

– Det handlar om politisk vilja och intentioner. Det måste självfallet fyllas på med konkreta förslag, detta kommer göras under kommande EU-toppmöten och nästa budget, sade Grybauskaitė.