Hoppa till artikelns andra spalt.

Blomstrande svensk ekonomi spås i EU-prognos

EU-kommissionen spår högre tillväxt i EU i sin senaste ekonomiska prognos. Även Sveriges siffror skrivs upp.

Privat konsumtion, starkare arbetsmarknad, ökade investeringar och minskad osäkerhet är några bidragande orsaker till att den europeiska ekonomin växer mer än väntat.

I höstprognosen som presenterades på torsdagen spår EU-kommissionen en tillväxt för 2017 på 2,4 procent i hela EU och 2,2 procent i euroländerna. De kommande två åren väntas ekonomin växa runt två procent.

Det är betydligt starkare tillväxtsiffror jämfört med prognosen för ett år sedan och även högre än prognosen från i våras.

– Det är den högsta tillväxttakten på tio år. Ekonomin genom går en väldigt stark återhämtning och det är goda nyheter, sade EU:s ekonomikommissionär Pierre Moscovici på presskonferensen.

Svensk ekonomi blomstrar

Kapitlet där kommissionen beskriver läget i Sverige har rubriken ”en blomstrande ekonomi”.  Tillväxten väntas bli starka 3,2 procent 2017 för att sedan mattas av till 2,7 och 2,2 de kommande åren.

Det är bland annat investeringar i byggsektorn och export som driver på den svenska ekonomin.

”En starkare global aktivitet borde gynna Sveriges lilla, öppna och konkurrenskraftiga ekonomi”, skriver kommissionen i rapporten.

Irland, Malta och Rumänien är dock de EU-länder som väntas ha starkast tillväxt medan den är lägst i Storbritannien och Italien.

Även inflationen skrivs upp något i EU vilket är ett tecken på ökad ekonomisk aktivitet. Det är välkommet efter att regeringar och centralbanker under många år har försökt sätta fart på ekonomin genom olika stimulanser.    

Samtidigt ser siffrorna för arbetslösheten något bättre ut än tidigare. Arbetslösheten väntas landa på 7,8 procent för EU 2017 och 9,1 procent för euroländerna.

– Antalet människor med arbete i EU är det högsta någonsin. Arbetslösheten är den lägsta sedan början av 2008, sade Pierre Moscovici.

Inflationen i Sverige väntas ligga strax under Riksbankens mål på två procents i år medan arbetslösheten ligger på 6,6 procent.

Även i Sveriges fall är siffrorna i den nya prognosen bättre än tidigare förutspått.