Annons

Åsikterna gick isär när EU:s finansministrar diskuterade hur eurosamarbetet borde utvecklas framöver.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Framtida reformer splittrar finansministrar

Åsikterna går isär om hur unionens ekonomiska samarbete ska utvecklas de kommande åren. Vissa EU-länder vill se fördjupat samarbete med nya stödfonder medan andra är mer återhållsamma. Sverige i sin tur varnar för ekonomisk slapphet.

– Det är lite olika ingångar i de frågorna. Den svenska utgångspunkten är att det finns ett nationellt ägarskap över den ekonomiska politiken, sade Magdalena Andersson (S) på finansministrarnas möte i Bryssel.

Fastän frågan egentligen handlade om fördjupning av EMU var Andersson inbjuden att delta i diskussionen som var öppen för alla EU-länder förutom Storbritannien.

Inför mötet hade en rad idéer lagts fram så som en gemensam eurofinansminister, en europeisk valutafond och en egen budget för euroländerna.

Enligt eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem fanns det stöd från ”ganska många ministrar” för att skapa en så kallad fiskal kapacitet, det vill säga någon form av budget för euroländerna som skulle kunna ge varandra stöd i svåra tider.

Någon enighet i frågan finns dock inte. Vissa vill inte se någon eurobudget alls. Bland förespråkarna finns det vitt skilda åsikter kring hur stor budgeten borde vara. Chefen för EU:s krisfond ESM beskrev diskussionen som väldigt kontroversiell.   

Magdalena Andersson ser risker i att ge euroländerna för stora skyddsnät.

– Man bör inte införa olika funktioner som riskerar att skapa moral hazard, sade hon.

Med moral hazard, eller moralisk risk menas i detta fall att länder skulle kunna lockas att missköta sina finanser om de visste att de skulle få hjälp av andra vid behov.   

Ingen enighet om bankunion

Moralisk risk är även en fråga kopplad till EU:s bankunion som också avhandlades på mötet. Den sista byggstenen i bankunionen, ett gemensamt system för insättningsgaranti, saknas fortfarande.

Flera länder, däribland Tyskland, vill stärka bankernas balansräkningar innan man solidariskt delar på risker i banksektorn.  

– Även [om bankunionen] finns det olika utgångspunkter men också en väldig enighet om vikten av att gå vidare, sade Magdalena Andersson.

Diskussionerna om det framtida eurosamarbetet kommer fortsätta på nästa finansministermöte i början av december. Därefter ska frågan upp toppmötet i mitten av månaden. Då är det tänkt att EU:s ledare ska lägga fram en plan för första halvåret 2018.