Stefan Löfven säger att schysta arbetsvillkor nu lyfts upp i topp på EU:s agenda.

Bild: Mikael Sjöberg

Hoppa till artikelns andra spalt.

Löfven: Vi sätter medborgarna först

En mycket nöjd svensk statsminister konstaterade efter det sociala toppmötet i Göteborg att medborgarnas intressen nu förs upp i topp på EU:s agenda. Samtidigt poängterade Löfven att villkoren på arbetsmarknaden ska styras nationellt – inte från Bryssel.

– EU har länge fokuserat på att ta bort handelshinder och öka rörligheten på den inre marknaden. Det är viktigt men vi har inte fokuserat tillräckligt på att skapa bra jobb och schysta arbetsvillkor. Det är en nyckelfråga och det är därför vi sätter människorna först, sade Stefan Löfven (S) på den avslutande presskonferensen i Göteborg.

På det informella toppmötet har man antagit en social pelare som består av 20 riktlinjer för alla EU-länder vilka syftar till att förbättra arbetsvillkoren och stärka EU-medborgarnas sociala rättigheter.

I ett första steg ska de 20 målen tas in i den europeiska årliga terminen där EU-kommissionen utvärderar och ger rekommendationer till medlemsländernas ekonomiska politik. Det är en väg framåt som Löfven välkomnar.

Att riktlinjerna skulle innebära ökad centralstyrning från Bryssel som vissa menar avfärdade statsministern bestämt.

– Debatten om överföring av makt är en dimridå. De som hävdar detta vill dölja att de inte vill diskutera löntagarnas villkor och social trygghet, sade Löfven.

Kommissionen: EU-länderna måste agera

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker som delade värdskapet för mötet med Stefan Löfven betonade vikten av att nu omsätta dagens diskussioner i praktisk politik och han uppmanade EU-länderna och Europaparlamentet att enas om de lagar på det sociala området som redan har föreslagits och som nu förhandlas.

Juncker var den som senast anordnade ett EU-toppmöte med fokus på sociala frågor. Då som Luxemburgs premiärminister - året var 1997.

– Vi sade då i mötesslutsatserna att vi skulle ha ett socialt toppmöte varje år. Det tog 20 år, sade Jean-Claude Juncker på presskonferensen.   

Förhoppningen är att det inte ska dröja ytterligare 20 år innan frågorna tas upp igen. EU:s nästa ordförandeland Bulgarien har också lovat att prioritera de sociala frågorna de kommande sex månaderna.