Finansminister Magdalena Andersson (S) talar med sin portugisiske kollega Mário Centeno. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk hållning i het skattefråga förvånar

Flera EU-länder, däribland Sverige, blockerar ett EU-förslag som ska försvåra storföretags skatteundanflykt. En korruptionsexpert tycker Sveriges agerande är förbryllande.

På söndagskvällen publicerade en rad internationella medier innehållet i en ny läcka med uppgifter om aggressiv skatteplanering där rika personer och företag försöker undkomma att betala skatt. I morgon tisdag väntas EU-ländernas finansministrar diskutera en svart lista över skatteparadis eller så kallade icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner.

Det är inte första gången det uppdagas att företag och förmögna individer försöker minska sin skattebörda. Flera tidigare läckor har fört upp frågan på EU:s dagordning och i mars 2015 lovade EU:s skattekommissionär Pierre Moscovici lägga fram förslag.

Sverige bromsar

Ett av de tidigare förslagen handlar om att multinationella företag måste redovisa sina vinster och betalda skatter i varje land som de är verksamma i. Frågan diskuteras av EU-ländernas regeringar men flera regeringar i ministerrådet, som Sveriges och Tysklands, motsätter sig enligt korruptionsgranskaren Transparency International, TI, förslaget.

– Detta är en överraskning eftersom Sverige alltid ansetts som en öppenhetsförkämpe i ministerrådet. Men det är ett av de medlemsländer som häftigt kämpar mot att ha den här typen av information i offentligheten, säger Elena Gaita på Transparency International till Europaportalen.

Riksdagen motsatte sig våren 2016 förslaget med motiveringen att det bryter mot subsidiaritetsprincipen som ska se till att beslut i unionen fattas så nära medborgarna som möjligt. Riksdagen anser även att den rättsliga grunden är felaktig, skattefrågor ska enligt EU-regler beslutas med enhällighet men just denna fråga anser kommissionen vara en redovisningsfråga vilket kräver den vanliga kvalificerade majoriteten av medlemsländerna för att godkännas.

Gaita menar att Sverige ”gömmer sig bakom procedurfrågor” och gör sällskap med andra EU-länder som traditionellt motsatt sig större skattetransparens som Irland, Luxemburg, Malta och Cypern.

– Det är förbryllande att ett medlemsland som Sverige gör sällskap med gruppen av medlemsländer som har ett särintresse i att den här typen av information inte kommer ut i offentligheten, säger Gaita.

Ett annat viktigt EU-förslag om att förhindra pengatvätt och skatteflykt handlar om att göra ägandestrukturer transparentare. Där har medlemsländerna enligt Gaita kommit längre. I nästa vecka väntas representanter från EU-parlamentet, kommissionen och medlemsländerna träffas för att försöka nå enighet.

Hemlighetsfull svart lista

Förra hösten lovade EU-kommissionen även att ta fram en lista över ”icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner”, det vill säga skatteparadis i världen. Men också i denna fråga blockeras samtalen om en gemensam lista som kommissionen hoppades skulle bli klar i slutet av detta år. Enligt den gröna partigruppen i EU-parlamentet är Storbritannien ett av de länder som bromsar.

– Ännu en gång står Storbritannien och dess territorier i händelsernas centrum. Detta gör det än mer skandalöst att Storbritannien tillhör de länder som blockerar framsteg med EU:s framtida svartlista, sade den brittiska miljöpartistiska EU-parlamentarikern Molly Scott Cato i ett uttalande.

I morgon tar EU-ländernas finansministrar upp frågan.

Transparency Internationals Elena Gaita menar att förhandlingarna om svarta listan är omgärdade av hemlighetsmakeri men att runt tio länder i nuläget är med.

– Invånarna hör delade budskap från sina folkvalda. Å ena sidan de offentliga uttalandena efter skandalerna, [å andra sidan] känner de inte till vad som händer bakom lykta dörrar, säger Elena Gaita.