Annons

EU-kommissionärer Valdis Dombrovskis, Pierre Moscovici och Marianne Thyssen.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige EU-varnas igen

Trots ekonomisk återhämtning varnas en rad medlemsländer, däribland Sverige, för allvarliga risker i ekonomin eller för att bryta mot EU-regler.

EU-kommissionen presenterade på onsdagen sitt stora ekonomiska höstpaket som inleder den så kallade ekonomiska terminen – en rad granskningar av och rekommendationer till framför allt euroländerna. Paketet lyfter även fram EU:s ekonomiska och sociala prioriteringar för det kommande året och rekommendationer till medlemsländerna.

Det ekonomiska läget präglas av en ljusning i euroområdet med den starkaste tillväxten på ett årtionde.

– Vi har helt klart gått in i en säsong av goda ekonomiska nyheter. Investeringar är nyckeln till euroområdet och EU som helhet, sade EU:s ekonomikommissionär Pierre Moscovici.

Eurokommissionär Valdis Dombrovskis varnade dock att euroländernas ekonomier fortfarande är sköra, att det finns svagheter i banksektorn och de måste göra mer för att skapa tillväxt.

– I flera länder lever krisens efterdyningar fortfarande kvar med hög arbetslöshet, ökade klyftor och höga skulder, sade Dombrovskis.

Sverige varnas

Sverige tillhör elva EU-länder som av olika skäl varnas för ekonomiska obalanser som riskerar att störa ekonomi och tillväxten. För Sveriges del handlar det som tidigare år om den höga privata skuldsättningen och höga priser på bostadsmarknaden.

Sex euroländer i fokus

Frankrike riskerar tillsammans med fem andra euroländer att inte uppfylla stabilitets- och tillväxtpaktens krav för 2018 efter att kommissionen granskat deras budgetutkast.

– De måste föra ned budgetunderskottet under tre procent av BNP. Frankrike måste [komma till rätta med sitt underskott] i år, sade Dombrovskis.

Tyskland uppmanas höja löner

Många andra av de rekommendationer som utdelas är återkommande. Kommissionen har sedan många år kritiserat Tyskland för dess stora överskott i bytesbalans –skillnaden mellan vad som produceras och förbrukas i ett land.

– Vi uppmanar [Tyskland och andra länder med överskott] att främja lönehöjningar och ytterligare investeringar, sade ekonomikommissionär Moscovici.

Euroländer uppmanas även för första gången att bättre bekämpa skatteflykt och aggressiv skatteplanering.

Sociala pelaren

Nytt för i år är även att riktlinjerna och rekommendationerna i den sociala pelaren är medtagna i den ekonomiska planeringsterminen i de så kallade sysselsättningsriktlinjerna.

– Vi slösar ingen tid med att göra pelaren till verklighet. Vi har lagt ytterligare en viktig byggkloss till grunden i ett socialare, rättvisare och framtidsorienterat EU, sade arbetsmarknadskommissionär Marianne Thyssen.

Bara var femte rekommendation följs

Tankesmedjan Rand har på uppdrag av EU-parlamentets budgetutskott granskat hur väl euroländerna följer kommissionens rekommendationer. En rapport från tidigare i höst visar på att en femtedel av rekommendationerna tas itu med helt.