Sverige inte längre rättvisast

Efter åtta år på förstaplatsen tar ett annat EU-land över Sveriges position som det socialt mest rättvisa i unionen, visar en undersökning från tyska Bertelsmann. Samtidigt upplever hela EU en positiv trend sedan finanskrisen.

Sedan den tyska stiftelsen Bertelsmann 2008 gjorde sin första sammanställning av social rättvisa i EU-länderna har Sverige toppat. Men i årets sammanställning knuffas Sverige ned från förstaplatsen av grannlandet Danmark. Det sker både tack vare att den samlade poängen för Danmark ökat och på grund av att Sveriges poäng minskat jämfört med i fjol.

”Sverige är traditionellt ett av världens framgångsrikaste länder vad gäller social rättvisa, men undersökningen visar också att det finns vissa brister inom en del områden”, skriver rapportförfattarna och pekar bland annat på en negativ trend inom fattigdomsbekämpning och den relativt höga arbetslösheten hos utrikes födda.

”Människor som inte är födda i Sverige har betydligt sämre chanser på arbetsmarknaden. På detta område är Sverige till och med bland de sämre inom hela EU.”, heter det i rapporten.

Rankingen är gjord utifrån 38 olika indikatorer som delas i i sex kategorier, bland annat risk för fattigdom, hälsa och arbetsmarknad. För hela EU har den sociala rättvisan minskat efter finanskrisen 2008 men enligt Bertelsmann ser man nu tecken på en uppgång.

”Inom EU kan vi se en uppåtgående trend vad gäller social rättvisa. Det största skälet till bättre möjligheter är en märkbar återhämtning på arbetsmarknaderna. I 26 av 28 EU-länder är arbetsmarknadssiffrorna bättre än förra året”, skriver de.

Den minskade arbetslösheten har även till följd att risken att drabbas av fattigdom och socialt utanförskap minskat.

Längst ned på rankingen ligger Grekland.