Älvsborgsbron vid inloppet till Göteborgs inre hamn och Eriksberg, som inte syns i bilden, där EU-toppmötet snart ska hållas. Bilden är något beskuren.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tre frågor toppar Göteborgsmöte

Närmare 200 personer deltar på det sociala EU-toppmötet i Göteborg för att diskutera europeiska arbetsmarknadsfrågor. – Detta är en stor framgång för Sverige, säger statsminister Stefan Löfven.

När EU:s ledare samlas till informellt toppmöte i Göteborg fredagen 17 november ska man diskutera jobb, rättvisa, vidareutbildning.

– För första gången på högsta nivå inom EU samla EU:s ledare, arbetsmarknadens parter och andra aktörer för att diskutera hur den europeiska arbetsmarknaden ska fungera bättre och rättvisare för medborgarna, sade statsminister Stefan Löfven (S) efter sitt linjetal om EU:s framtid i förra veckan.

Den svenska regeringen och EU-kommissionen står som mötesvärdar men även Europeiska rådets ordförande Donald Tusk som brukar leda EU:s toppmöten har en roll. Närmare 200 personer är inbjudna i en blandning av valda representanter, experter och enskilda personer.

Mötet kan liknas vid ett stort seminarium som för att hinna med så mycket som möjligt delar upp sig i tre grupper för att under två timmars tid ska söka svaren arbetsmarknadens eviga frågor. Bland annat ska svenska fack- och arbetsgivarrepresentanter konkret redogöra för hur de jobbar med att få människor in på arbetsmarknaden, arbetsmiljöfrågor och omställning till nya jobb.

Från början fanns planer på att låta mötet arbeta fram en särskild Göteborgsdeklaration men den ströks av bland annat tidsskäl. Istället ska Stefan Löfven och Jean-Claude Juncker skriva en sammanfattande rapport från mötet som ska ligga till grund för formella diskussioner på EU-toppmötet i december.

– [Toppmötet] är en stor framgång för Sverige. Vi har länge drivit [den sociala dimensionen] och nu står det högst upp på EU:s dagordning inte bara på det här sociala toppmötet utan de kommer att finnas kvar på Europeiska rådets agenda efter det, sade Stefan Löfven.

Social pelare antas

Under den andra delen av mötet kommer EU:s omtalade sociala pelare att antas. Här anges 20 principer som bör vägleda den nationella utvecklingen av sociala rättigheter på och utanför arbetsmarknaden. Den kommer att signeras av tre personer EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, Europaparlamentets talman Antonio Tajani och Estlands statsminister Jüri Ratas. Eftersom Estland är ordförandeland i ministerrådet anses de representera alla EU:s 28 medlemsländer.

Den tredje och sista delen av toppmötet som leds av Europeiska rådets ordförande Donald Dusk liknar mer andra informella och traditionellt stängda EU-toppmöten. De kommer att diskutera, förutom dagens tema, även utbildning och kultur i ett framtidsperspektiv. Dessa två frågor ska senare i någon form upp på ordinarie Brysseltoppmötet i december.