Europeiska rådets ordförande Donald Tusk vill att Storbritannien under en övergångsperiod följer EU-lagar utan möjlighet att påverka dem.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk vill att Storbritannien under en övergångsperiod följer EU-lagar utan möjlighet att påverka dem.

Bild: EU

Brexit-fördjupning: Avtalet mellan EU och Storbritannien dröjer

På nästa veckas toppmöte väntas EU:s stats- och regeringschefer ge klartecken för att gå vidare i Brexitförhandlningarna och inleda samtal om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien. Men verkliga förhandlingar om handelsavtal dröjer.

I ett utkast inför toppmötet från Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, som Europaportalen tagit del av, står det att EU-ledarna anser att tillräckliga framsteg har gjorts i den första fasen av Brexitförhandlningarna, det som rör villkoren för själva utträdet. Det står också att man kan inleda samtal om framtiden som rör såväl handel som säkerhet, försvar och utrikespolitiken.

Storbritanniens premiärminister Theresa May är angelägen om att sätta igång diskussioner om framtiden så snart som möjligt. Men några regelrätta förhandlingar, till exempel om ett framtida handelsavtal mellan EU och Storbritannien, blir det inte ännu.   

Efter toppmötet kommer parterna sannolikt påbörja vad de kallar ”förberedande samtal” om framtiden. För att starta verkliga förhandlingar krävs det för det första nya riktlinjer från EU:s ledare vilket de enligt utkastet ska försöka enas om på kommande möten. Enligt en anonym EU-källa med insyn i arbetet kan det ske i februari eller mars.  

Sen kan formella förhandlingar om handelsavtal egentligen bara börja när Storbritannien har lämnat unionen. Därför blir det främst under en övergångsperiod efter Brexit som verkliga förhandlingar om framtiden kommer ske.

Storbritannien får följa EU-beslut utan makt att påverka

Storbritannien har föreslagit en övergångsperiod på två år där landet är kvar på EU:s inre marknad och del av tullunionen även efter det att landet lämnat EU i mars 2019. På så sätt skulle landet ha två år på sig att förhandla fram ett nytt avtal med EU.

– Vi är redo att diskutera det [en övergångsperiod], men vi har så klart villkor, sade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk på fredagen.

De villkor som Tusk nämner innefattar att alla gamla och nya EU-lagar ska gälla i Storbritannien under övergångsperioden. Det skulle innebära att Storbritannien får acceptera EU-lagar som landet själv inte varit med och beslutat om.  Landet ska också betala in till EU:s budget och respektera andra åtaganden liksom finna sig i att lyda under EU-domstolen.

Tusk vill att parterna enas om en övergångsperiod ”så snart som möjligt”. Han kommer därför på toppmötet nästa vecka be EU:s ledare ge mandat till Brexitförhandlaren Michel barnier att inleda omdelbara samtal med sin brittiska motpart David Davis.