EU-ländernas stats- och regeringschefer diskuterade valutaunionens framtid på fredagen.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Framtidens EMU splittrar EU-länderna

När EU:s stats- och regeringschefer på fredagen diskuterade det framtida eurosamarbetet rådde vitt skilda åsikter om både takt och innehåll.

EU-ledarna tog på fredagens toppmöte avstamp i det förslag som EU-kommissionen nyligen lade fram om fördjupat EMU vilket bland annat omfattade en europeisk valutafond, en gemensam finansminister och nya former av finansiellt stöd till vacklande medlemsländer.

Generellt vill sydländerna se solidariska stödformer och att man gemensamt delar på risker i det finansiella systemet. De nordeuropeiska länderna är mer tveksamma och vill reducera riskerna innan de delar dem.

Sverige tveksam
Sverige vill i första hand att EU genomför de beslut man tidigare har fattat, framförallt det om bankunionen.

–  Det kan finnas anledning för euroländerna att utveckla samarbetet men man ska inte lägga kraft på nya funktioner, exempelvis en ny finansminister. Det är inte det som är vägen framåt, sade Stefan Löfven.

Diskussionerna om fördjupat EMU hämmades på mötet av att tunga Tyskland inte kunde ge klara besked då landet saknar regering sedan valet i september. Tanken är att EU:s finansministrar ska fortsätta diskutera frågorna och stats- och regeringscheferna ska träffas på ett nytt eurotoppmöte i mars. I mitten av året hoppas man fatta konkreta beslut.