Annons

Migrationstrycket kommer vara kvar under generationer och alla måste ta ansvar sade EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans.

Migrationstrycket kommer vara kvar under generationer och alla måste ta ansvar sade EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans.

Bild: EU

Kommissionen: Alla måste ta emot flyktingar

Genom en ny detaljerad tidsplan försöker EU-kommissionen sätta press på medlemsländerna att enas i den kontroversiella asylfrågan. Samtidigt säger kommissionen att alla länder måste ta emot flyktingar vid kris och de som hittills har vägrat tas nu till EU-domstolen.

Flyktingkrisen må ha klingat av men det betyder inte att frågan är löst. Det var budskapet på torsdagens presskonferens med EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.   

– Frågan kommer att vara med oss under åtminstone en generation, om inte två. Vi måste gå från adhoc-lösning till varaktiga lösningar. De instrument vi har nu klarar inte av att rädda liv, ge skydd till de som behöver det, stoppa smugglare och skicka tillbaka dem som inte har rätt att stanna, sade Timmermans.

Det är bland annat klimatförändringar, osäkert grannskap och demografiska förutsättningar med stor andel unga i Afrika som gör att migrationsfrågan kommer vara aktuell under flera årtionden framöver. Därför behöver man enligt kommissionen fortsätta arbetet med att skapa ett nytt och bättre fungerande asylsystem. Och i ett sådant system måste alla ta ansvar för flyktingar.

– Är det en allvarlig kris så måste ett medlemsland kunna räkna med stöd från vartenda ett av de andra medlemsländerna i unionen, sade Timmermans.

Samtidigt öppnar kommissionen för diskussion kring när ett land ska anses befinna sig i kris.

I kommissionens ursprungliga förslag skulle omfördelning ske om antalet asylsökande översteg ett referenstal med 150 procent. Referenstalet skulle i sin tur baseras på landets folkmängd och välstånd. Idag sa kommissionen att  omfördelning av flyktingar kan ske på frivillig basis "i mindre svåra situationer".

Kommissionens nuvarande position skiljer sig ändå något från det kompromissförslag som tagits fram av ordförandelandet Estland som leder arbetet bland EU-länderna. Estland föreslog förra veckan att man skulle slopa förslaget om en tvingande omfördelning.

Flyktingvägrare till domstol

Frågan om omfördelning av flyktingar från ett EU-land till ett annat har varit den största stötestenen och den främsta anledningen till att EU-länderna inte har kunnat enas i frågan om ett nytt asylsystem sedan kommissionen lade fram sitt förslag för ett och ett halvt år sedan.

Flera länder har också vägrat att delta i den tillfälliga omfördelning av flyktingar från Grekland och Italien som medlemsländerna enades om hösten 2015. Idag meddelade Frans Timmermans att kommissionen vidtar rättsliga åtgärder mot de som trilskas.

– Idag tar vi Ungern, Tjeckien och Polen till EU-domstolen då de inte gett någon indikation på att de kommer respektera sina legala åtaganden och bidra till att visa solidaritet med Grekland och Italien.

Färdplan för beslut

För att sätta fart på arbetet lade kommissionen på torsdagen fram en detaljerad färdplan för alla de sju rättsakter på asylområdet som ligger öppna. Planen omfattar också andra åtgärder som att stärka partnerskap med tredje länder och öppna nya lagliga vägar för flyktingar till Europa.

Det övergripande målet är att nå en överenskommelse om en hållbar migrationspolitik i juni 2018. Det ligger också i linje med den tidsplan som Europeiska rådets ordförande Donald Tusk har tagit fram och som ska diskuteras på nästa veckas EU-toppmöte.