Statsminister Stefan Löfven (S) och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kan båda tänka sig att rösta för att komma framåt i frågan om ett framtida asylsystem.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige redo ta strid med flyktingvägrande länder

EU-länderna lyckades inte komma närmare en lösning i den kontroversiella asylfrågan på torsdagens toppmöte. Om de inte enas snart vill Sverige rösta i frågan och därmed tvinga den minoritet länder som vägrar att ta emot flyktingar.    

– Kommer vi inte överens i enighet så finns möjligheten i rådet att fatta beslut med kvalificerad majoritet. Vi ska sikta på enighet men jag ser det som en möjlighet om vi inte kommer överens, sade statsminister Stefan Löfven (S) efter torsdagens möte i Bryssel.

Därmed skulle Sverige återgå till sin tidigare hållning och låta en omröstning mellan EU-länderna avgöra frågan.  

Stats- och regeringscheferna pratade om asylfrågan och det rådande dödläget i förhandlingarna till efter midnatt. Det skulle vara en informell diskussion i syfte att komma framåt i förhandlingarna. Löfven såg dock inga större förändringar i EU-ländernas skilda positioner efter mötet.  

– Det är fortfarande väldigt svårt. Det är mycket känslor och olika perspektiv, sade han.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker var natten till fredagen inne på samma linje som Löfven.

– Lyckas man inte nå enighet är det inte uteslutet att frågan avgörs genom majoritetsbeslut, sade Juncker.

Omfördelning splittrar

Stötestenen i förhandlingarna om EU:s framtida asylsystem handlar om vem som ska ta ansvar för flyktingar. Förslaget innebär att asylsökande ska kunna omfördelas från ett EU-land till ett annat vid exceptionellt hårt migrationstryck vilket en handfull länder är emot. De är de så kallade Visegradländerna: Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern.

Inför torsdagens möte hade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk öppnat för att skrota förslaget något som inte oväntat fick stöd från Visegradländerna. Sverige, Tyskland och Nederländerna var å sin sida kritiska då de hör till dem som mest driver på för att alla ska ta ansvar för flyktingar.

Den svenska regeringen har tidigare sagt att man borde hålla inne med EU-stöd till de länder som vägrar ta ansvar. Igår spelade Stefan Löfven också ut Schengenkortet i samtalen.

– Alla måste ta ansvar. Gör vi inte det försvagas unionen och vi riskerar Schengensamarbete.

Det skulle betyda att de inre gränskontrollerna som Sverige och en rad andra länder infört skulle vara kvar. Det är ett sätt att sätta press på Visegradländerna som är angelägna att återgå till öppna gränser inom EU.

Bulgarien ska hitta lösning

Sedan tidigare är planen att EU-länderna successivt under våren ska anta de sju lagarna som ska styra den nya asylpolitiken. Det blir upp till EU:s nästa ordförandeland Bulgarien att försöka arbeta fram kompromisser.

Den kontroversiella frågan om omfördelning ska dock åter diskuteras bland stats- och regeringscheferna på toppmötet i mars.