Det är hög tid att få fart på regelförbättringsarbetet i Sverige menar Jens Hedström, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

Det är hög tid att få fart på regelförbättringsarbetet i Sverige menar Jens Hedström, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

Bild: Valerie Lefever

Debatt: Goda EU-exempel kan hjälpa i Sverige

Medan Sverige är ledande med förenklingsarbetet inom EU går det trögt på hemmaplan. Regeringen borde lära av Bryssel och inleda ett svenskt arbete med regelförenkling. Det skriver Jens Hedström, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

För tio år sedan sågs Sverige som en förebild i regelförbättringsarbetet för företag. Idag ligger vi under genomsnittet inom OECD. Att åtgärda onödigt krångel kostar i princip ingenting, men kan ge enorma positiva konsekvenser för ett företag. Det gynnar företagens tillväxt och därmed vårt välstånd. Därför måste Sverige åter igen ta på sig ledartröjan. 

EU-kommissionen har de senaste åren förbättrat flera av de regelverk som berör företagen. Programmet går under namnet ”REFIT” och ska se till att EU-lagstiftningen ger bästa resultat för invånare och företag till lägsta möjliga kostnad.  

Från svensk sida kan vi vara ganska nöjda. Av de 280 inlämnade förenklingsförslagen i EU kommer nästan 20 procent från Sverige, det vill säga från Svenskt Näringsliv och Näringslivets Regelnämnd, NNRs, medlemmar. 

Vi driver konkreta förslag och vi blir lyssnade på. Det borde vara en lärdom för den svenska regeringen, där regelförbättringsarbetet tyvärr inte har den höga prioritet som det förtjänar.

Regeringen bör lära av Bryssel och inleda ett svenskt REFIT-arbete med de frågor som företagarna själva ser som prioriterade, och skapa en egen REFIT-plattform med representanter för hela det svenska samhället. 

Arbetet i EU visar att det går att göra skillnad. 

 

Jens Hedström 

Chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor och ledamot i EU-kommissionens REFIT Plattform, ordf BusinessEuropes WG for Better Regulation, Chair of BIAC Governance Committee at OECD.