Annons

I dag krävs enhällighet när ett EU-land vill ändra på en momssats. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-länderna får tillbaka momsmakt

EU-kommissionen vill lämna dagens snåriga momssystem och låta medlemsländerna få större ansvar. Samtidigt ska det bli lättare och billigare för småföretag att handla över EU-gränserna.

EU:s nuvarande system för moms, den skatt man betalar för köp av varor och tjänster, är från början av 1990-talet och sedan 2016 pågår en omfattande reform.

På torsdagen lanserade skattekommissionär Pierre Moscovici de två sista förslagen i reformpaketet.

– Vi föreslår att medlemsländerna ska få tillbaka friheten att sätta de momssatser som de anser passande. De här frågorna ska hanteras i huvudstäderna, inte här i Bryssel, sade Moscovici.

Idag finns en lista över varor och tjänster som medlemsländerna får ha lägre moms på. Men listan är ett kvartssekel gammal och exempelvis digitala produkter som e-böcker är inte med och det krävs enhällighet bland medlemsländerna om ett land vill sänka momsen på en vara.

Moscovici vill behålla dagens minimigräns på 15 procent för vanlig moms men att medlemsländerna, på vissa villkor, själva ska kunna sätta satser på andra varor och tjänster ända ned till noll procent. Dock ska vissa varor som vapen, bränsle, alkohol och tobak inte kunna få lägre moms.

EU-kommissionen föreslår samtidigt en lägre gräns för den genomsnittliga momssatsen i medlemsländerna till tolv procent för att se till att staterna får in tillräckligt med skatt och de inte konkurrera ut varandra med lägre moms. I dag är den genomsnittliga momssatsen i EU 19 procent.

Billigare och enklare för mindreföretag

Torsdagens andra förslag går ut på att förenkla momshanteringen för små och medelstora företag som handlar mellan EU-länderna. Dessa betalar i dag drygt en tiondel mer än företag som bara handlar inom ett land för att följa momsreglerna.

– I dag är kostnaden för att följa reglerna i det nuvarande, ganska ineffektiva momssystemet, mycket högre för små och medelstora företag än för storföretag, sade Pierre Moscovici.

Kommissionen vill också att mindre företag ska få undantag för andra administrativa regler och att  företag från andra EU-länder ska kunna konkurrera med samma momsvillkor som inhemska.  Sammanlagt räknar kommissionen med att de nya reglerna kan få ned kostnaderna för att följa momsreglerna med närmare en femtedel.

Förlorar 1,5 biljoner om året

Enligt beräkningar från kommissionen går medlemsländerna årligen miste om motsvarande 1,5 biljoner kronor i momsintäkter. 500 miljarder av dessa går förlorade på grund av momsbedrägerier vid gränsöverskridande handel.

De två förslagen skickas nu till medlemsländerna som måste enas. Eftersom det rör sig om skattefrågor behöver EU-parlamentet bara rådfrågas.