Hoppa till artikelns andra spalt.

Färre migranter till Sverige och Europa

Antalet asylsökande i Sverige var under 2017 det lägsta på åtta år. Samtidigt har antalet migranter till Europa halverats.

I fjol inlämnades drygt 25 000 asylansökningar i Sverige, enligt statistik från Migrationsverket. Det är den lägsta nivån sedan 2009 och en sjättedel av rekordåret 2016:s ansökningar. De tre största ursprungsländerna var Syrien, Irak och Afghanistan.

Halvering av migranter

Flyktingorganisationen IOM rapporterar samtidigt att antalet migranter som tagit sig till Europa, alltså inte bara EU-länderna,  under fjolåret var drygt 183 000 vilket är en halvering jämfört med 2016 då antalet var närmare 388 000. Det är även den lägsta siffran på fyra år.