EU:s justitiekommissionär, den tjeckiska liberalen Věra Jourová.

EU:s justitiekommissionär, den tjeckiska liberalen Věra Jourová.

Bild: EU

Näthat stoppas allt snabbare

Facebook, Twitter, YouTube och Microsoft har efter en uppgörelse med EU-kommissionen blivit allt bättre på att plocka bort näthat.

I maj 2016 enades de fyra nätjättarna med EU-kommissionen om en uppförandekod kring näthat och hatpropaganda. De lovade att inom 24 timmar plocka ned olagliga inlägg.

Kommissionen har därefter utvärderat företagen tre gånger. I dag fredag presenterades den tredje utvärderingen.

– Resultaten visar förbättringar jämfört med tidigare utvärderingar. Från 28 procent 2016 har andelen olagligt näthat som tas bort ökat till 70 procent, sade EU:s justitiekommissionär Věra Jourová.

Alla fyra företag når samtidigt målet att en majoritet av anmälningarna ska granskas inom 24 timmar. Anmälningarna görs av icke-statliga organisationer och offentliga organ. I Sverige har Institutet för Juridik och Internet deltagit. Olagligt näthat har enligt Jourová definierats av Europadomstolen och gäller i alla EU-länder

Även Instagram och Google+ har meddelat att de ansluter sig till uppförandekoden.

EU-kommissionen fortsätter att granska att företagen följer uppförandekoden. Om så inte sker hotar kommissionen komma med lagstiftningsförslag på området.