Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ofriheten ökar i Europa

Sverige, Norge och Finland Europas friaste länder. Men i länder som Ungern och Turkiet försämras medborgarnas politiska och civila rättigheter, enligt Freedom House.

Den amerikanska organisationen Freedom House betygsätter varje år världens länder efter graden av civila och politiska friheter. Sverige får i årets ranking tillsammans med Norge och Finland den högsta möjliga poängsumman, 100 av 100.

Men för Europa som helhet är trenden över de senaste tio åren negativ. Av 47 europeiska länder har friheten enligt organisationens ranking minskat i 29 och ökat i elva.

Turkiet och Ungern största fallen

I de flesta länder ligger försämringen på marginalen, några poäng på den hundragradiga skalan, men i vissa är fallet tydligare. I Europa har den största tappet i på indexet skett i Turkiet och Ungern.

Annons

EU-landet Ungern och dess nationalkonservative premiärminister Viktor Orbán har länge kritiserats av EU-kommissionen och andra organisationer för att tumma på fri- och rättigheter sedan han kom till makten för åtta år sedan. Freedom House ger kritikerna vatten på kvarnen, landet ligger precis på gränsen för att klassas som fritt.

”Ungerns nedåtgående trend beror på ökade hot mot civilsamhälleliga grupper och oppositionen som har gjort att invånarna mer motvilliga att tala om politiska ämnen”, heter det i rapporten där även ett varningens finger sätts upp för utvecklingenläget i Polen.

”I Ungern och Polen fortsätter populistiska ledare att befästa makten genom att riva demokratiska institutioner och skrämma kritiker i det civila samhället. Smutskastning av oppositionen har skett i offentliga medier i båda länder och båda har stiftat lagar som är utformade för att begränsa icke-statliga organisationers verksamhet.”

Ryssland pekas ut

Försämrade friheter är även en global trend och Freedom House lyfter fram Kinas och Rysslands försök till ökat inflytande och president Vladimir Putins försök att påverka val i europeiska länder som Frankrike och Tyskland.

”[Rysslands] huvudsakliga mål är att skaka om demokratiska länder och skada dess institutioner, såsom Europeiska unionen, som binder dem samman”, skriver man.