EU-kommissionärer Johannes Hahn och Federica Mogherini.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU öppnar för framtida medlemmar

Säkerhetspolitik och ekonomi motiverar EU att ta med länder på Balkan som nya medlemmar. 2025 hoppas kommissionen att två länder ska kunna gå med.

När EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tillträdde 2014 lovade han att inga nya länder skulle gå med i unionen under hans mandatperiod. Men med en ny strategi på tisdagen målar EU-kommissionen upp scenarier där sex länder på västra Balkan – Serbien, Montenegro, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo och Makedonien i framtiden ska kunna gå med.

– Vi kommer att dela en gemensam framtid i EU. Det är det viktigaste politiska budskapet i vår strategi, sade EU:s utrikeschef Federica Mogherini som tillade att hon hoppas att de kommande månaderna blir en historisk vändpunkt för EU:s framtid.

”Alla villkor måste uppfyllas”

Många har kritiserat EU för att länder som Rumänien och Bulgarien, där korruptionen fortfarande är omfattande, fick gå med så pass tidigt. EU:s grannskapskommissionär Johannes Hahn understryker vikten av att de sex länderna uppfyller alla villkor för medlemskap.

– EU och dess medlemsländer kommer aldrig acceptera ett nytt medlemsland som inte löst sina utstående problem och konflikter, sade Hahn.

Stabilitet och ekonomi motiv

Kommissionen motiverar utvidgningen med flera argument. De sex länderna är i dag helt omringade av EU-länder och de delar europeisk historia och kultur. Samtidigt pekas säkerhet och ekonomi ut som viktiga anledningar.

– Antingen exporterar vi stabilitet eller importerar instabilitet, sade Hahn.

Handel och investeringar i regionen med runt 80 miljoner invånare är också viktiga aspekter för medlemskap. I dag sker tre fjärdedelar av ländernas handel med EU-länder och ett medelstort EU-land som Österrike investerar exempelvis fyra gånger så mycket i Serbien som Ryssland gör.

Serbien och Montenegro först i kön

I strategin nämns 2025 som ett möjligt år för Serbien och Montenegro att gå med men kallar detta scenario ”extremt ambitiöst”.

EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M) välkomnar kommissionens besked om att ge Serbien och Montenegro större hopp om ett framtida EU-medlemskap.

– Risken är annars stor att mörka krafter tillsammans med rysk inblandning stärker etniska motsättningar och underminerar både rättsstat och demokrati, sade Hökmark i ett uttalande.

Även Liberalernas EU-parlamentariker Jasenko Selimovic välkomnar strategin och ”den historiska chans” som länderna inte får missa men anser att kraven på dem är för höga.

– [Medlemskapets] villkor kan tyckas väldigt högt ställda, sade Jasenko Selimovic i en kommentar och tillägger att det är synd att kommissionen inte ger ett datum för när Bosnien-Hercegovina kan få status som kandidatland.

”Rysk påverkan”

En anledning till att ta med länderna på västra Balkan är det ökade inflytandet som länder som Ryssland och Turkiet har i området på bekostnad av EU.

– Vi ser nu i länderna på västra Balkan en möjlighet att frigöra dessa från rysk påverkanspolitik och underminering av nationell suveränitet liksom demokrat, sade Hökmark.

Fyra av länderna – Serbien, Montenegro, Albanien och Makedonien – är i formella kandidatländer. Men utrikeschef Mogherini räknar med att de två andra kan börja förhandlingar ”inom de kommande månaderna”.

Sex områden och 57 konkreta mål

EU-kommissionen har valt ut sex områden som EU och de sex länderna bör fokusera på för att närma sig ett medlemskap.

De sex områdena

Stärka rättssäkerheten
Förbättra säkerhet och migrationshantering
Stödja den socioekonomiska utvecklingen
Sammankoppla energi- och transportsystem
Digitalisering
Förbättra relationerna mellan länderna

De sex områden består av sammanlagt 57 konkreta mål som länderna ska nå fram till 2020.