EU-parlamentariker Jasenko Selimovic har antytt att hans fd anställda ska ha fifflat med pengar. Parlamentets revisorer har dock inte hittat något fel.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-politikers personal frias från fiffelmisstankar

Sedan EU-parlamentariker Jasenko Selimovic prickats av parlamentet för trakasserier av sina anställda antydde han att de hade fifflat med pengar. Parlamentets revisorer har dock inte hittat några felaktigheter.    

I ett brev som nyligen skickats ut och som Europaportalen har tagit del av intygar chefen för EU-parlamentets finansavdelning att det inte pågår någon utredning mot de fyra svenska assistenter som tidigare arbetade på Jasenko Selimovics (L) kontor. Frågan om oegentligheter på kanslikontot har granskats av parlamentets revisorer som inte har hittat något att anmärka på.  

Jasenko Selimovic har varit i konflikt med sina före detta anställda som anklagat den svenska parlamentarikern för psykiska trakasserier. I december 2016 sade Selimovic i en intervju i Aftonbladet att det hela grundade sig på ”märkliga händelser” på kansliets konto. Pengar hade enligt Selimovic inte redovisats ordentligt och utbetalningar hade gjorts utan hans godkännande och kännedom. Han sa då också att en formell utredning hade startats i parlamentet. Det är den utredningen som nu är klar utan att några oegentligheter hittats.  

Europaportalen har sökt Jasenko Selimovic för en kommentar utan resultat.

”Jasenko kan inte kommentera detta eftersom det är en del av ett pågående mål” uppger hans stab.

Överklagar i EU-domstolen

När Selimovic ersatte partikamraten Marit Paulsen som EU-parlamentariker hösten 2015 tog han även över hennes personal bestående av fyra personer. Det skar sig snabbt mellan parterna. Förutom att Selimovic haft anmärkningar om kansliets konto har han anklagat sina anställda för att motarbeta honom.

De anställda anmälde i sin tur Selimovic för psykiska trakasserier. I slutet av 2016 fick Selimovic en reprimand av parlamentet i form av en prickning – en lindrig bestraffning som inte medför några ekonomiska konsekvenser för ledamoten.

Selimovic överklagade prickningen i parlamentet men den dåvarande talmannen Martin Schulz beslutade att den skulle stå fast.

Han överklagade då beslutet till EU-domstolen och det är det ärendet som fortfarande pågår. Domstolen har inte gett besked om när frågan ska avgöras.