EU:s energikonsumtion ökade under 2016.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ökad energikonsumtion hotar EU-mål

EU:s energiförbrukning fortsatte att öka 2016 och unionen kommer därmed längre ifrån det uppsatta målet om att minska konsumtionen till år 2020.

Färska siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat visar att medlemsländernas samlade energiförbrukning går åt fel håll. Enligt den senaste statistiken för 2016 låg EU:s samlade energikonsumtion på 1 543 miljoner ton oljeekivalenter (toe) vilket är en energienhet baserad på förbränning av ett ton råolja.

EU har som mål att minska energiförbrukningen med 20 procent fram till 2020. I rena siffror betyder det ner till 1 086 miljoner toe. Sammantaget ligger medlemsländerna därför fyra procent från det uppsatta målet.

Grafen ovan över den primära energikonsumtionen omfattar EU-ländernas totala konsumtion.

Svensken förbrukar mycket

Ser man till förbrukningen i respektive land kan man konstatera att Sverige förbrukade 49,2 miljoner ton oljeekivalenter, toe, 2016. Per person blir det fem  toe vilket placerar svensken i toppen av tabellen över dem som förbrukar mest energi i EU. Bara tre länder: Luxemburg, Finland och Belgien konsumerar mer.

EU-snittet ligger på 3,2 toe per person medan befolkningen på Rumänien och Malta konsumerar minst energi: 1,6 respektive 1,7 ton oljeekivalenter per person.