Hoppa till artikelns andra spalt.

Huvudstäder ekonomiska giganter i EU

Det ekonomiska välståndet i EU är ojämnt utspritt. De tio rikaste regionerna har tillsammans en större ekonomi än 20 EU-länder.

Ekonomiskt välstånd mäts ofta per land. Men i de flesta länder är ekonomin mer koncentrerad till vissa områden. Indelat på mindre områden ser man att rikaste delarna av EU är koncentrerade till en linje från Sverige genom Danmark, västra Tyskland, Österrike och norra Italien. Det visar en sammanställning som Europaportalen gjort baserad på uppgifter från Eurostat.

Huvudstäder viktiga

I de flesta EU-länder står huvudstadsområdena för en mycket ansenlig del av ekonomin. I länder som är fattigare än Sverige sett till befolkningsmängden som Tjeckien och Slovakien är huvudstäderna Prag och Bratislava rikare än Stockholm när man justerar för köpkraft.

Även i länder som Frankrike, Rumänien, Irland, Polen och Storbritannien är det ekonomiska välståndet centrerat kring huvudstäderna. Enligt Eurostat är BNP högre i vissa storstadsområden på grund av pendling – personer som bor i andra regioner pendlar in till en stad och skapar där ekonomiskt välstånd som räknas till det området.

Att huvudstadsområdena är viktiga stämmer även i Sverige där Storstockholm ligger klart över genomsnittet i BNP per person. Men till skillnad från de flesta andra EU-länder har Sverige inga riktigt fattiga regioner och bara en, den som omfattar Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län, ligger under EU-genomsnittet.

London rikast per invånare

Den överlägset rikaste regionen i EU är den som kallas västra inre London där BNP per person är sex gånger så högt som EU-genomsnittet. Näst rikast är Luxemburg. Stockholm kommer på en elfte plats strax efter Paris.

Längst ned på listan över de 270 regionerna återfinns tre bulgariska regioner som de fattigaste i EU. De är elva gånger fattigare än tre som toppar listan.

Sammanlagt är 102 regioner rikare än EU-snittet och 168 är fattigare.