Annons

Sverige har inte gjort tillräckligt för att hantera problemen på bostadsmarknaden anser EU-kommissionen.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk bostadspolitik döms ut – EU varnar

EU-kommissionen prickar återigen Sverige för obalanser i ekonomin kopplat till bostadsmarknaden. Tillräckliga åtgärder har inte vidtagits.

I sin årliga granskning av EU-ländernas ekonomier skriver EU-kommissionen att Sveriges ekonomiska utveckling visserligen utgör en bra grund för att hantera obalanserna på bostadsmarknaden men att regeringen inte gjort tillräckligt.

I rapporten som publicerades på onsdagen som är en del av den så kallade europeiska planeringstermingen konstaterar kommissionen bland annat att bostadsbyggandet i Sverige inte matchar efterfrågan och att den låga räntan bidrar till ökad privat skuldsättning som nu uppgår till 184 procent av de svenska hushållens disponibla inkomst – bland de högsta nivåerna i EU. Det utgör ”en växande risk för den makroekonomiska stabiliteten” heter det.

Kommissionen skriver också att Sverige har gjort begränsade framsteg sedan kommissionens senaste rekommendation och man pekar på att Sverige inte gjort något alls för att reformera de fördelaktiga skattelättnaderna för bolån.  

Sverige är därför ett av elva EU-länder som enligt kommissionen har ekonomiska obalanser.

Andra ekonomiskt obalanserade länder är enligt kommissionens bedömning Bulgarien, Frankrike, Irland, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Kroatien, Cypern och Italien. De tre sistnämna bedöms ha särskilt stora obalanser.

Slovenien som i höstas fanns med på listan har korrigerat sina obalanser.

Granskar aggressiv skatteplanering i EU

En nyhet i dagens granskning är att kommissionen för första gången tittat på aggressiv skatteplanering i EU-länderna. Sju medlemsländer pekas ut: Belgien, Cypern, Irland, Luxemburg, Malta, Nederländerna och Ungern.

– Det kan underminera en rättvis och sund konkurrens på den inre marknaden och det ökar bördan för EU:s skattebetalare. Rättvis beskattning måste bli regel, utanför EU och inom EU, sade ekonomikommissionären Pierre Moscovici och tillade:

– Det har blivit ett problem som inte längre är hanterbart.