Sveriges EU-minister Ann Linde (S). Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska EU-prioriteringar: Fördelning av asylsökande tonas ner

Regeringen har presenterat sin lista över årets prioriterade EU-frågor.   

Regeringen har för fjärde gången presenterat sina prioriteringar för EU-samarbetet under det kommande året.

Regeringen väljer att tona ner det skarpa kravet på omfördelning av asylsökande mellan EU-länder. För två år sedan krävde regeringen  “permanent och tvingande omfördelning” av asylsökande och förra året hette det “en jämnare fördelning” av de personer som söker skydd i EU. I 2018-års EU-prioriteringar finns ordet fördelning (av asylsökande) inte med alls.   

Nytt för i år är också delen som handlar om EU:s nästa långtidsbudget där regeringen klargör sina positioner: att utgifterna inte får överstiga en procent av EU:s bruttonationalinkomst, BNI och att den svenska avgiften ska hållas nere. Pengarna ska omfördelas mer till säkerhet, migration, konkurrenskraft, klimat och forskning från jordbruks- och regionalstöd.

31 prioriteringar
Regeringen har sammanlagt 31 prioriteringar som den ska verka för under året. Prioriteringarna skiljer sig i övrigt inte nämnvärt från föregående år. Det handlar om sociala frågor, ekonomisk tillväxt, en ambitiös klimatpolitik, ett gemensamt asylsystem och säkerhet i närområdet.