Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska staten fortsätter krympa

Under de senaste 20 åren har svenska statens totala utgifter minskat tydligt från mest i EU till plats sju.

När Sverige gick med i EU 1995 hade landet de klart största offentliga utgifterna jämfört med den samlade ekonomin, BNP, i EU. Närmare 64 procent av ekonomin utgjordes av statens utgifter. I den senaste sammanställningen från Eurostat, som avser 2016, var de statliga utgifterna i Sverige knappt 50 procent, vilket innebär sjunde mest i EU.

Den största minskningarna har skett inom socialt skydd och den allmänna förvaltningen. Inom bara två av de tio huvudkategorierna – hälsovård och miljöskydd – har de relativa utgifterna ökat i Sverige.

Generellt sett har rikare länder i Västeuropa en större andel av sin ekonomi i den offentliga sektorn medan fattigare länder i Öst- och centraleuropa har en mindre andel. Den största statliga sektorn har Frankrike medan Irland har den minsta.

Socialt skydd största utgiften

De klart största utgifterna för medlemsländernas offentliga sektorn var socialt skydd där pensioner, åldringsvård och hälso- och sjukvård.

Sverige lägger lite på polisen

Europaportalen har tagit fram ett verktyg där man i detalj kan ser hur EU-länderna spenderar sina skattepengar. I sammanställningen kan man bland annat får reda på att Estland var det land som lade den största andelen på sitt försvar, att avbetalningar på statsskulden hade störst belastning på Portugals budget, att Danmark satsar mest på utbildning eller att Ungern är det land i EU som lägger relativt mest på fritids- och idrottsverksamhet. Den visar även att Sverige tillhör de länder som lägger minst på polisen, 0,6 procent av BNP jämfört med EU-snittet på 0,9 procent.