En robotiserad dammsugare. Den typ av produkt med artificiell intelligens som EU-kommissionen vill satsa på.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Artificiell intelligens ges EU-miljarder

EU-kommissionen vill satsa flera hundra miljarder kronor på att utveckla artificiell intelligens. Samtidigt föreslås åtgärder för att möta sociala förändringar med jobb som kan försvinna och eventuella etiska problem på vägen.

– Precis som ångmaskinen och elektriciteten gjorde förändrar AI [artificiell intelligens] vår värld. Det kommer med nya utmaningar som EU måste möta tillsammans för att det ska fungera för alla, sade kommissionären med ansvar för EU:s digitala inre marknad, Andrus Ansip, i samband med kommissionens AI-förslag på onsdagen.

För att EU ska ha en konkurrenskraftigt utveckling inom robotindustrin, transport, hälsosektorn och tillverkning vill kommissionen att 20 miljarder euro, över 200 miljarder kronor, investeras för forskning och utveckling av artificiell intelligens i slutet av 2020.

EU ligger idag efter USA och Asien på området och kommissionär Ansip pekade på en studie från konsultjätten McKinsey som visade att europeiska företags investeringar i AI uppgick till 25-35 miljarder kronor 2016. I Asien var siffran tre gånger så hög och medan amerikanska bolag investerade ungefär fem gånger så mycket, enligt rapporten.

Jobb kommer försvinna

Satsningen på AI kommer enligt kommissionen skapa många nya jobb men det kommer också medföra stora förändringar på arbetsplatser och att jobb som kan utföras av maskiner och datorer försvinner. EU-länderna uppmanas därför att modernisera sina utbildningssystem. Kommissionen utlovar också förslag om att mer pengar ska ges till vidareutbildning inom det digitala området och AI i EU:s nästa flerårsbudget för åren 2021-2027 som ska presenteras i nästa vecka.   

Nya etiska problem

Med AI följer också nya etiska och juridiska utmaningar konstaterar kommissionen. Det gäller till exempel dataskydd och öppenhet men också vem som bär ansvar för beslut som fattas av maskiner eller datorer.

Den europeiska konsumentorganisationen BEUC tycker att kommissionens förslag saknar tillräckligt skydd för användare av AI-produkter.

– När AI-algoritmer blir den slutgiltiga beslutsfattaren finns risken att konsumenter blir försvarslösa mot felaktig information eller diskriminering. De som tillverkar smarta produkter måste hållas ansvariga om en självkörande bil orsakar en olycka eller om en hushållsrobott orsakar skada, säger generaldirektören Monique Goyens i ett uttalande.

I ett försök att lugna oroade européer försäkrade kommissionen på onsdagens presskonferens att människan fortsatt står i centrum.

– Människor kan inte ersättas av maskiner fullt ut. Vi kommer se till att människan betsämmer, sade Marija Gabriel, kommissionären med ansvar för den digitala ekonomin.

I slutet av året ska kommissionen presentera etiska riktlinjer för AI-utveckling och ta fram en gemensam plan tillsammans med medlemsländerna. De flesta av EU-länderna, alla utom Cypern, Grekland, Kroatien och Rumänien har nyligen enats om att samarbeta för att utveckla AI i Europa.