Europafacket ger enligt TCO:s Europachef Per Hilmersson stöd till systerorganisationen att stämma kommissionen.

Europafacket ger enligt TCO:s Europachef Per Hilmersson stöd till systerorganisationen att stämma kommissionen.

Bild: TCO

Europafacket backar upp stämning mot kommissionen

Efter kommissionens vägran att föreslå en EU-lag av ett avtal mellan fack och arbetsgivare är Europafacket redo att stödja en stämning mot kommissionen.

Europafacket tog på torsdagen upp frågan om EU-kommissionens beslut att inte föreslå ett avtal mellan facket och arbetsgivarna som EU-lag vilket annars är brukligt. Styrelsen gav då sitt stöd till systerfacket för statligt anställda, EPSU, som med Britta Lejon i spetsen överväger att ta frågan till EU-domstolen.  

–  En enad styrelse i Europafacket gav sitt stöd till EPSU oavsett vad de kommer fram till, säger TCO:s Europachef Per Hilmersson till Europaportalen efter mötet.

Frågan gäller ett avtal på EU-nivå som skulle ge statligt anställda rätt till information och konsultation vid stora omstruktureringar. Kommissionen gav sitt stöd till avtalet under förhandlingen och när det tecknades men valde ändå nyligen att inte föreslå det som EU-lag.

– Det här är ett viktigt fall och det är symptomatiskt för den sociala dialogen i stort som har haltat på senare år av olika orsaker. Kommission och ministerrådet har varit mindre vänligt inställda och parterna själva har haft svårt att komma överens. Det finns anledning att ta krafttag kring den formella sociala dialogen, säger Per Hilmersson.