Färre får asyl i Sverige och EU

Under det senaste året har färre fått asyl i EU-länderna. I Sverige har andelen avslag nästan fördubblats.

Förra året avslog EU-länderna 700 000 av sammanlagt 1,2 miljoner asylansökningar, visar en sammanställning från Eurostat. Det är fler än under 2016 då rekordmånga migranter fick sina ansökningar prövade i efterdyningarna av flyktingkrisen.

Sverige tillhör de EU-länder där andelen som fått avslag ökat mest mellan de två åren. Från att en tredjedel av ansökningarna fått avslag till att över 60 procent fick nej.

Flest i Tyskland

Under 2017 beviljade Tyskland fler asylansökningar än resten av EU-länderna tillsammans. Sett till befolkningsmängden gav Sverige tredje flest personer asyl – över 300 per 100 000 invånare – vilket är en minskning jämfört med året innan då Sverige godkände förhållandevis flest ansökningar.

Tre länder hamnar i botten över antalet beviljade asylansökningar i förhållande till antalet invånare: Slovakien, Tjeckien och Polen beviljade alla runt en person asyl per 100 000 invånare.

Syrier största gruppen

De nationaliteter som fick flest asylgodkännanden i EU och Sverige var syrier, afghaner och irakier.